Sa’d b. Ebi Vakkas (r.a.) Resulullah’tan (s.a.v.) kendisi için hangi duayı istemiştir?

HER DUASI KABUL OLAN SAHABE- SA’D B. EBİ VAKKAS (r.a.)

Bedir’den sonra Uhud’a yakın bir zaman diliminde Sa’d Bin Ebî Vakkâs(r.a.), Allah Resûlü’nün(s.a.v.) yanına gider ve “Ya Resûlullah(s.a.v.), senden tek bir duâ istiyorum.” der. Efendimiz(s.a.v.) “Nedir o duâ Sa’d?” diye sorunca “Ya Resûlullah(s.a.v.), duâ et Allah(c.c.) benim bütün duâlarıma icabet etsin.”der. Allah Resûlü(s.a.v.) de ellerini açarak: “Allahümme ecib davetehu, Ya Rabb, onun duâlarına icabet et!” diye duâ eder. Efendimiz (s.a.v.) devamında Sa’d’a(r.a.) “Ey Sa’d! Temiz (helal) şeyler ye! Duâsı kabul olunan bir kimse olursun. Muhammed’in(s.a.v.) canını kudret elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki kişi haram bir lokmayı midesine indirir de bu sebepten kırk gün (duâsı) kabul olunmaz. Hangi kulun eti (bedeni) haram, murdar ve faizden büyüyüp gelişirse ateş ona daha layıktır.” der. (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III, 321, 399)

Allah Resûlü’nün(s.a.v.) Sa’d Bin Ebî Vakkâs’a(r.a.) bu duâsından sonra, onun dostu olan herkes hem Sa’d’ın(r.a.) duâsını almak istemiş, hemde onun bedduâsını almaktan çekinmiştir. Çünkü artık Sa’d’ın(r.a.) duâları, karşılık bulacak duâların içerisine yazılmıştır.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.