Zekat hesaplama

Asli ihtiyaçlarınız ve gelecek bir yıl içerisinde vadesi dolacak borçlarınız dışında kenarda nakit olarak bulunan Türk Lirası cinsinden paralarınızı giriniz.

Sepete Ekle
Hesaplanan Mallarınız Tümünü Sil

Toplam Mal Tutarı : 0,00

Toplam Zekat : 0,00

Toplam varlığınız nisap miktarından düşük olduğu için zekat vermeniz gerekmiyor.

Aileye Zekat Verilir mi?

Bakmakla yükümlü ya da bakmakla yükümlü değil şeklinde iki sınıfta değerlendiriliyor. Bir kişi yukarıya, aşağıya zekat veremez. Yani anneye, babaya, annenin annesine, babanın babasına vs. zekat veremez. Aşağıya da veremez. Yani çocuğuna, çocuğunun çocuğuna zekat veremez. Ancak yanlara zekat verebilir. Yani bakmakla bizzat mükellef olmadığı, kardeşine, damadına, kaynanasına, kayınbabasına zekat verebilir. Bu zekatlarda da dikkat edilmesi gereken nokta, örneğin kayınbaba damada zekat verecekse eğer, kızı bizzat bundan nemalanmaması gerekir. Üvey evlada zekat verilebilir mi? Bu kişi ergenliği geçmişse ve fakirse yani nisap miktarının altında birikimi varsa bu kişiye zekat verilir. Hanıma zekat verebilir mi? Hayır, çünkü hanıma bakmakla mükelleftir.

Alacağımı zekattan sayabilir miyim?

Borç niyetiyle verilmediği için alacak zekattan sayılmamaktadır. Sadece alacaktan vazgeçilirse, alacağın içindeki zekat ödenmez.

Alışveriş Kartları Zekat Sayılabilir mi?

Evet, sayılabilir. Buradaki önemli konu alışveriş kartı verildiğinde zekattan düşülmüyor. O kişi o kartı kullandıktan sonra zekattan düşülür. Çünkü zekatta temlik şartı vardır.

Bir Şahsa Ne Kadar Zekat Verebilirim?

Bir kişiye en fazla, o kişiyi zenginleştirmeyecek kadar zekat verilebilir. Yani sizin verdiğiniz zekatla, o kişideki servet nisap miktarını geçerse, o zaman verdiğiniz zekatın o kısmı kerih olur.

Bireysel Emekliliğin Zekatı Var mıdır?

Öncelikle bireysel emeklilikten çıkılması önerilmektedir. Eğerki kişi bu sistemden çıkmazsa orada biriken parasının zekatı vardır.

Bitcoin ve Dijital Paranın Zekatı Var mıdır?

İki görüş vardır. Birinci görüş, bunlara haram dediğinden dolayı zekat değil, tamamının tasadduk edilmesi lazım, diyor. Bir diğer görüşte, diyanetin görüşü, alınması tasvip edilmemek ile birlikte onların zekatının verilmesi gerekmektedir.

Borçlunun Borcu Zekatla Kapatılabilir mi?

Evet, rızası olmak şartıyla kapatılabilir.

Borsanın (Hisse Senetlerinin) Zekatı Var mıdır?

Evet, borsadaki hisse senetlerinin zekatı vardır. Yani bir kişi zenginliğe ulaşmışsa, o zenginliğe ulaşmasının içerisinde hisse senetleri de dahil, artık üzerinden bir yıl geçtikten sonra onların zekatını ödemelidir.

Çalışan Birisine Zekat Verilebilir mi?

Evet, verilebilir. Çalışan kişinin, 80 gramın altında kalan serveti varsa, yani nisap miktarını geçmiyorsa o kişiye zekat verilebilir.

Çek ve Senetle Zekat Ödemesi Yapılabilir mi?

Evet, yapılabilir. Çek kişiye verildiği anda zekat ödenmiş sayılamaz. O kişi çeki ya da senete tahsil ettiğinde, yani parayı temlik ettiğinde zekat ödenmiş olacaktır.

Çeyizin Zekatı Verilir mi?

Çeyizinin içinde, kişiyi zengin yapacak altınlar, gümüşler varsa, evet onların zekatı verilir. Altın, gümüş yoksa, kullanılan fiili malların zekatı yoktur.

Cömertlik ve cimrilik

Cömertlik, insanın Allah’ın Cevvat ismiyle rezonans bulması halidir. Cimrilik de Allah’a güvenmemek demektir. Bununla ilgili bir hadis şöyle demektedir. Her sabah gökten iki melek iner. Birisi, Allah’ım infak edene daha fazla ver diye, dua eder. Diğeri, Allah’ım malını paylaşmayanın malını telef et diye, dua eder.

Derneklere Zekat

Ayette geçen, “Allah yolunda olanlara zekat…” kavramı, üç farklı şekilde yorumlanmaktadır. Birinci yoruma göre, cami, medrese, köprü, yol, su, dernek için zekat verilmez, şeklindedir. İkinci yoruma göre, birinci yorum ile aynı düşüncededir fakat zekat verecek kişi ihtiyaç sahibi ve şuurlu birisine zekat verir. Aidiyet o kişiye geçmiş olur. O kişi hür iradesiyle aldığı zekatı, camiye verebilir. Zekatı veren ve alan bu caminin sevabına ortak olur, buyurulmaktadır. Üçüncü yorumda özellikle Osmanlı’dan sonra tahrif edilmiş dernek, vakıf, medrese gibi kültürler, İslam’ın temelleri olduğundan, böyle yerlere zekat verilmesi lazım, şeklindedir.

Devlete ödenen vergiler zekattan düşer mi?

Hayır, düşmez.

Düğünde Taktığım Takıyı Zekattan düşebilir miyim?

Takı takılan kişi zengin olabilir. Zengin ise eğer, o zekattan düşülemiyor. Veyahut çok fazla takı gelip o gün zenginleşebilir. O yüzden bu biraz şaibeli bir konudur ama kişinin çok fakir olduğuna, çok ihtiyacı olduğuna tasdiklenmiş bir şekilde kanaat getirilirse, o kanaatin neticesinde zekattan düşülebilir.

Fakir Birisini Evimde Oturtsam Zekattan Düşebilir miyim?

Düşülemez, çünkü zekatta temlik şartı vardır.

Gelecek Yılların Zekatı Peşin Verilebilir mi?

Evet, peşin verilebilir. O yıl fazla verildiyse, o da bir sonraki yılın zekatı olarak düşülebilir. Verilecek zekat, ihtiyacı olan birisine veyahut bir yere ulaşacaksa, peşin vermek çok daha faziletlidir.

Gizli Vermek mi Daha Faziletlidir Açıktan Vermek mi?

Bakara Suresi 274. Ayette, “Mallarını gece ve gündüz, gizlice ve açıktan bağışlayanların ödülleri Rableri katındadır.” kısmı geçmektedir. An olur farz zekatı açıktan vermek sizin için yetmiş derece daha hayırlı olur. Muvakkaten kapalı verme durumu da hasıl olabilir. Yani farzlarda riya olmaz. Bir insan borcunu öderken saklamadığı gibi, zekat da öyle bir borç olduğundan dolayı, gizli vermeye gerek yoktur. Ebû Suud Efendi’nin dediğine göre; verdiğiniz zekat başkalarını da teşvik edecekse, böyle bir zekatı açıktan vermek daha hayırlıdır.

Haram Paranın Zekatı Olur mu?

Haram paranın tamamı tasadduk edilmeli, yani haram paranın tamamının elden çıkarılması gerekmektedir. O yüzden zekat burada sorulacak soru değildir.

KARIŞIK SORULAR

Zekat Verirken Söylenmeli mi? 

Zekat verirken karşıdaki ezilmesin diye, minnet altına girmesin diye, dille söylemeye gerek yoktur. Ama kalben bunun zekat olduğu niyet edilmelidir. Yani geçmişte bir tane parayı infak ettikten sonra, bu zekat sayılamaz.  

Gizli Vermek mi Daha Faziletlidir Açıktan Vermek mi? 

Bakara Suresi 274. Ayette, “Mallarını gece ve gündüz, gizlice ve açıktan bağışlayanların ödülleri Rableri katındadır.” kısmı geçmektedir. An olur farz zekatı açıktan vermek sizin için yetmiş derece daha hayırlı olur. Muvakkaten kapalı verme durumu da hasıl olabilir. Yani farzlarda riya olmaz. Bir insan borcunu öderken saklamadığı gibi, zekat da öyle bir borç olduğundan dolayı, gizli vermeye gerek yoktur. Ebû Suud Efendi’nin dediğine göre; verdiğiniz zekat başkalarını da teşvik edecekse, böyle bir zekatı açıktan vermek daha hayırlıdır.

Bir Şahsa Ne Kadar Zekat Verebilirim? 

Bir kişiye en fazla, o kişiyi zenginleştirmeyecek kadar zekat verilebilir. Yani sizin verdiğiniz zekatla, o kişideki servet nisap miktarını geçerse, o zaman verdiğiniz zekatın o kısmı kerih olur. 

Zekatımı Taksitle Verebilir miyim? 

Zekat, taksitle verilebilir. Zekatını da altın hesabı yapılır, taksitle vereceğin günlerde de altın hesabı yapılır. Yani verilecek para altından düşüyor gibi hesaplanır. Yine de buna kerih demişlerdir. Zekatı taksitle vereceklere de, erken taksit önerilmektedir. Yani Zekat gününüz gelmeden, erkenden erkenden taksitle vermek daha çok önerilmektedir. 

Haram Paranın Zekatı Olur mu?

Haram paranın tamamı tasadduk edilmeli, yani haram paranın tamamının elden çıkarılması gerekmektedir. O yüzden zekat burada sorulacak soru değildir.

Mirasın Zekatı Nasıl Olur?

Fakir olan kişi, miras aldığı gün zenginleşirse, bir yıl sonra zekatını verir. Zengin olan kişiye miras kaldığında, diğer zekat mallarına dahil ederek zekatını verir.,

Zekat Yılı Gelmeden Zekat Verilebilir mi?

Evet, verilebilir. İhtiyacı olan bir yere gidecekse, çok daha makbul olur. Bir yıl sonra zekat vereceğim. Erken zekat verildiğinde, zekat verilmesi gereken tarih geldiğinde, daha önceden verilen zekat toplam zekat miktarından çıkarılır. Verilmesi gereken zekat miktarı kalmışsa o da verilir. Verilen zekat, bir yıllık zekat miktarından fazla geliyorsa, öbür yılın zekatına devredilebilir veya infak edilebilir.

Zekat sadece Ramazanda mı Verilir? 

Zekat sadece Ramazanda verilmez. Zekatı kişinin zengin olduğu tarih belirler. Hangi ayda zengin olduysa, bir sonraki yıl aynı ay zekat verilmesi gerekir. Bir ittihata göre Ramazan ayında sevap çok fazla olduğundan insanlar zekatını Ramazan’a bırakıyor. Ramazan’ı bekleyeceğim diye, 6 aylık servetinin zekatı verilmeden geçilebilir. O yüzden,  sadece zekatı Ramazan ayına bırakmak önerilmemektedir.

Zekat Vereceği Tarihi Kaçıran Bir Kişi Ne Yapmalıdır?

 Zekat tarihini kaçıran bir kişi, tarihi kendi belirler. Ama ilk vereceği zekatı fazla fazla vermesi önerilir.

Müterakim Zekat (Eski Zekat) Borçları Ödenmek Zorunda mıdır?

 Evet, zorundadır. Kişi muhtaç olmayacak şekilde, eski zekat borçlarını taksitlendirebilir. 

Zekat Sadece Para Olarak mı Verilir?

 Hayır, sadece nakit verilmek zorunda değildir. Ramazan kolisi, yakacak ve yiyecek olarak da verilebilir. 

Bitcoin ve Dijital Paranın Zekatı Var mıdır? 

İki görüş vardır. Birinci görüş, bunlara haram dediğinden dolayı zekat değil, tamamının tasadduk edilmesi lazım, diyor. Bir diğer görüşte, diyanetin görüşü, alınması tasvip edilmemek ile birlikte onların zekatının verilmesi gerekmektedir.  

Borsanın (Hisse Senetlerinin) Zekatı Var mıdır?

Evet, borsadaki hisse senetlerinin zekatı vardır. Yani bir kişi zenginliğe ulaşmışsa, o zenginliğe ulaşmasının içerisinde hisse senetleri de dahil, artık üzerinden bir yıl geçtikten sonra onların zekatını ödemelidir.

Zekat ile Birisini Hacca Gönderebilir miyim?

Zekatta temlik şartı olduğundan dolayı, zekat olarak birisini hacca gönderemezsin.

Devlete ödenen vergiler zekattan düşer mi?

Hayır, düşmez.

Çeyizin Zekatı Verilir mi?

Çeyizinin içinde, kişiyi zengin yapacak altınlar, gümüşler varsa, evet onların zekatı verilir. Altın, gümüş yoksa, kullanılan fiili malların zekatı yoktur. 

Zimam Defteri Ödemek Zekattan Düşer mi?

Mahalle bakkallarında ki borç defterlerine, zimam defteri denir. O zimam defterindeki borçları ödemek zekattan düşülemez. Çünkü hem zekatta mülkiyet şartı var, hem de orada borçlu olan herkesin fakir olduğu tespit edilemez.  O yüzden zimam defteri kapatmak zekattan düşülemez. 

Düğünde Taktığım Takıyı Zekattan düşebilir miyim?

Takı takılan kişi zengin olabilir. Zengin ise eğer, o zekattan düşülemiyor. Veyahut çok fazla takı gelip o gün zenginleşebilir. O yüzden bu biraz şaibeli bir konudur ama kişinin çok fakir olduğuna, çok ihtiyacı olduğuna tasdiklenmiş bir şekilde kanaat getirilirse, o kanaatin neticesinde zekattan düşülebilir.

Alışveriş Kartları Zekat Sayılabilir mi?

Evet, sayılabilir. Buradaki önemli konu alışveriş kartı verildiğinde zekattan düşülmüyor. O kişi o kartı kullandıktan sonra zekattan düşülür. Çünkü zekatta temlik şartı vardır.

Gelecek Yılların Zekatı Peşin Verilebilir mi?

 Evet, peşin verilebilir. O yıl fazla verildiyse, o da bir sonraki yılın zekatı olarak düşülebilir. Verilecek zekat, ihtiyacı olan birisine veyahut bir yere ulaşacaksa, peşin vermek çok daha faziletlidir. 

Kocası Çalışana Zekat Verilebilir mi?

 Zekatta kişi müstakil değerlendirilir. Kocasının durumu iyi, çalışıyor ama hanımına bakmıyor olabilir. Zekatta kişi müstakil değerlendirildiği için böyle bir hanımefendiye zekat verilebilmektedir. 

Fakir Birisini Evimde Oturtsam Zekattan Düşebilir miyim?

Düşülemez, çünkü zekatta temlik şartı vardır. 

Ticari Ortaklıklarda Zekat Nasıl Olmalıdır?

 O ticaretteki veyahut o dükkandaki ya da o kuruluştaki hisseye göre o kişiye zekat düşmeyedebilir. Çünkü nisap miktarının altında kalınabilir. Başka bir ortağa hissesinden dolayı zekat düşebilir. Yani şirkete değil, yine kişiye bakılmaktadır.

Bireysel Emekliliğin Zekatı Var mıdır?

 Öncelikle bireysel emeklilikten çıkılması önerilmektedir. Eğerki kişi bu sistemden çıkmazsa orada biriken parasının zekatı vardır.

Kendi Çalışanıma Zekat Verebilir miyim?

 Evet, verilebilir. Zekat verilen çalışan minnet altında bırakılmamalıdır. Ve daha yüksek iş performansı beklenmemelidir. Yani o verilen zekat sadece Allah’ın rızası için olmalıdır. 

Çek ve Senetle Zekat Ödemesi Yapılabilir mi?

 Evet, yapılabilir. Çek kişiye verildiği anda zekat ödenmiş sayılamaz. O kişi çeki ya da senete tahsil ettiğinde, yani parayı temlik ettiğinde zekat ödenmiş olacaktır.

Zekatlarımızla Karz-ı Hasen Fonu Oluşturabilir miyiz?

 Bu şekilde bir fon oluşturulamaz. Çünkü zekatta, temlik şartı vardır. 

Borçlunun Borcu Zekatla Kapatılabilir mi? 

Evet, rızası olmak şartıyla kapatılabilir.

Alacağımı zekattan sayabilir miyim?

 Borç niyetiyle verilmediği için alacak zekattan sayılmamaktadır. Sadece alacaktan vazgeçilirse, alacağın içindeki zekat ödenmez

Kendi Çalışanıma Zekat Verebilir miyim?

Evet, verilebilir. Zekat verilen çalışan minnet altında bırakılmamalıdır. Ve daha yüksek iş performansı beklenmemelidir. Yani o verilen zekat sadece Allah’ın rızası için olmalıdır.

Kocası Çalışana Zekat Verilebilir mi?

Zekatta kişi müstakil değerlendirilir. Kocasının durumu iyi, çalışıyor ama hanımına bakmıyor olabilir. Zekatta kişi müstakil değerlendirildiği için böyle bir hanımefendiye zekat verilebilmektedir.

Mirasın Zekatı Nasıl Olur?

Fakir olan kişi, miras aldığı gün zenginleşirse, bir yıl sonra zekatını verir. Zengin olan kişiye miras kaldığında, diğer zekat mallarına dahil ederek zekatını verir.

Müterakim Zekat (Eski Zekat) Borçları Ödenmek Zorunda mıdır?

Evet, zorundadır. Kişi muhtaç olmayacak şekilde, eski zekat borçlarını taksitlendirebilir.

Öğrenciye Zekat Verilir mi?

Öğrenci, ergenliği geçtiyse ve fakirse yani 80 gramdan az serveti varsa, o öğrenciye zekat verilir.

SMA Hastasına Zekat Verilebilir mi?

Evet, zekat verilebilir.

Ticari Ortaklıklarda Zekat Nasıl Olmalıdır?

O ticaretteki veyahut o dükkandaki ya da o kuruluştaki hisseye göre o kişiye zekat düşmeyedebilir. Çünkü nisap miktarının altında kalınabilir. Başka bir ortağa hissesinden dolayı zekat düşebilir. Yani şirkete değil, yine kişiye bakılmaktadır.

Zekat ile Birisini Hacca Gönderebilir miyim?

Zekatta temlik şartı olduğundan dolayı, zekat olarak birisini hacca gönderemezsin.

Zekat Kime Verilmez?

Peygamber Sülalesine Zekat Verilebilir mi?

Haşimoğulları olarak bilinen, Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın nesline zekat verilmez. 

Müslüman Olmayana Zekat Verilebilir mi? 

Hayır, verilemez. Ancak onlara sadaka verilebilir. 

Zekat Sadece Para Olarak mı Verilir?

Hayır, sadece nakit verilmek zorunda değildir. Ramazan kolisi, yakacak ve yiyecek olarak da verilebilir.

Zekat sadece Ramazanda mı Verilir?

Zekat sadece Ramazanda verilmez. Zekatı kişinin zengin olduğu tarih belirler. Hangi ayda zengin olduysa, bir sonraki yıl aynı ay zekat verilmesi gerekir. Bir ittihata göre Ramazan ayında sevap çok fazla olduğundan insanlar zekatını Ramazan’a bırakıyor. Ramazan’ı bekleyeceğim diye, 6 aylık servetinin zekatı verilmeden geçilebilir. O yüzden,  sadece zekatı Ramazan ayına bırakmak önerilmemektedir.

Zekat ve Namaz

Dinde namazdan sonraki en önemli müesseselerden birisi, zekâttır. Zekâtla ilgili bahsedilen ayetler, 30 farklı surede geçmektedir. Bunun 27’si zekat ve namaz yan yana geçmektedir. Kur’an’da namaz ve zekat hep birlikte zikrediliyor. Hadislerde de böyle. Seleften halefe tahammül de bu şekilde. Yani zekatla namaz hiçbir zaman ayrılmamaktadır. Namazla ruhun ebedileşmesi, zekatla da malın ebedileşmesi anlatılmaktadır. Yani zekatı, malını vererek Allah’a yaklaşmanın bir yolu olarak zikredilmektedir. 

 

Zekatın yerini İbni Ömer şöyle anlatıyor: Hz Peygamber aleyhisselatu vesselam, “biz insanlar Allah’tan başka ilahın olmadığına, Muhammed’in de Allah’ın elçisi olduğuna şehadet edinceye, namaz kılıncaya, zekat verinceye kadar onlarla savaş etmekle emrolundum.  Bunları yaptılar mı, kanlarını, mallarını bana karşı korumuş olurlar. İslam’ın hakkı hariç artık samimi olup olmadıklarına dair durumları Allah’a kalmıştır.” diyor.

Zekat Vereceği Tarihi Kaçıran Bir Kişi Ne Yapmalıdır?

Zekat tarihini kaçıran bir kişi, tarihi kendi belirler. Ama ilk vereceği zekatı fazla fazla vermesi önerilir.

Zekat Verirken Söylenmeli mi?

Zekat verirken karşıdaki ezilmesin diye, minnet altına girmesin diye, dille söylemeye gerek yoktur. Ama kalben bunun zekat olduğu niyet edilmelidir. Yani geçmişte bir tane parayı infak ettikten sonra, bu zekat sayılamaz. 

Zekat Vermek İçin Faildirler

Bir kişi dükkan açıp, daha çok mücadele ediyorsa, buradaki asıl amacı, zekatını vermek olması gereklidir. Bu kişiler nasıl etsek de zekat versek diye, mürde gönüllere nasıl hayat üflesek diye, mücadele eden kişiler olması gereklidir. Nisa Suresi 95. Ayette, “Müminlerden özür sahibi olanlar dışında, oturup kalanlar, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat etmekte olanlara eşit olamazlar. Allah malları ve canlarıyla cihat edenleri, derece bakımından onlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah bütün müminlere o güzel geleceği vaad etmiştir ama mücahitleri (çok büyük bir karşılıkla) oturanlardan üstün kılmıştır.” geçmektedir.

Hadid Suresi 10. Ayette, “Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah’a ait olduğu halde, ne diye hâlâ Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz. İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi, daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür… “ İslam’da essebebi kel fail (sebep olan yapan gibidir) diye bir sır vardır.. “…Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaad etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.“ Zekatın  topluluklara, nesillere sahip çıkmak için büyük bir önemi vardır. Zekat meselelerin her birisini kökten sökecek, hiç bir insanın, hiçbir ekonomistin aklına gelemeyecek kalitede en büyük İslam’ın şartı olan bir meseledir. Zekat, infak, sadaka bunlar asla malı azaltmayacaktır. Ama ufacık olan mala bile çok büyük bereketler katacaktır.

Zekatı Vermemek (Kenz)

Tövbe 34’te şöyle geçiyor: “Altın ve gümüş biriktirip, Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele.” Biriktirip, zekatı verilmeyen mala, kenz denmektedir. Kişi malını Allah’tan daha çok sevdiği, daha çok ön planda tuttuğu içinde onunla cezalandırılacaktır. 

Ebu Hureyre efendimiz, Allah Resulü Aleyhisselamdan naklettiği bir hadiste: “Altın ve gümüşü bulunup da onun zekatını vermeyen kimse için, kıyamet gününde ateşten levhalar hazırlanır. Ve zekatını vermedikleri o altınla gümüş, üzerinde kızartılıp onun yanı, alnı ve arkası dağlanır. Bu levhalar soğudukça, miktarı 50.000 sene olan bir günde tekrar kızdırılarak iade edilir. Kullar arasındaki mahkeme bitinceye dek, bu böyle devam eder. Sonra ya cennete gider ya cehenneme.” Herkese ayrı bir şekilde zekat düşmektedir. Bir hanım ziynet eşyasını hesaplamak zorundadır. Fabrikada para kazanan birisi, kendi gelirini hesaplamak zorundadır. Bir ortaklıkta kişi hissesine göre kendi gelirini hesaplamak zorundadır. 

Hz Ali’den nakledilen hadiste: “Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları pek acıklı bir azapla müjdele.” ayeti kerimesi indiğinde, Hz Peygamber 3 kere altın helak olsun, gümüş helak olsun, buyurdu. Bu sahabe-i kirama ağır geldi. Onlar hangi malı edinelim diye konuştular. Hazreti Ömer ben bunu sizin için öğreneceğim deyip, Ey Allah’ın elçisi muhakkak senin ashabına bu ağır geldi de hangi malı edinelim diye soruyorlar. Efendimiz Aleyhisselam şu cevabı verdi: Zikredilen bir dil, şükredilen bir kalp ve dini üzere sizden birine yardım eden bir eş. İşte edinilecek olan mal bu üçüdür, buyurdu. 

Ebu Hureyre naklediyor, Buhari’de geçen bir hadis. “Allah Teala kime mal verir de o kişi zekatını ödemezse, kıyamet günü zekatı verilmeyen mal sahibi için çok zehirli bir yılan suretine çevrilir. Bu yılanın iki gözü üstünde iki nokta vardır. Bu azgın yılan, kıyamet gününde mal sahibinin boynuna gerdanlık yapılır. Sonra yılan ağzıyla sahibinin çenesini iki taraftan yakalar ve sonra der ki, ben senin malınım, zekatını vermediğin malınım der, azaba başlanır.“

Zekat Yılı Gelmeden Zekat Verilebilir mi?

Evet, verilebilir. İhtiyacı olan bir yere gidecekse, çok daha makbul olur. Bir yıl sonra zekat vereceğim. Erken zekat verildiğinde, zekat verilmesi gereken tarih geldiğinde, daha önceden verilen zekat toplam zekat miktarından çıkarılır. Verilmesi gereken zekat miktarı kalmışsa o da verilir. Verilen zekat, bir yıllık zekat miktarından fazla geliyorsa, öbür yılın zekatına devredilebilir veya infak edilebilir.

Zekatımı Taksitle Verebilir miyim?

Zekat, taksitle verilebilir. Zekatını da altın hesabı yapılır, taksitle vereceğin günlerde de altın hesabı yapılır. Yani verilecek para altından düşüyor gibi hesaplanır. Yine de buna kerih demişlerdir. Zekatı taksitle vereceklere de, erken taksit önerilmektedir. Yani Zekat gününüz gelmeden, erkenden erkenden taksitle vermek daha çok önerilmektedir.

Zekatla Aileye Yemek Verilebilir mi?

Zekatta temlik şartı vardır. Birine verdiğinde mülkiyet olma şartı vardır. Aileye yemek verildiğinde, mülkiyet olmuyor. Bu yüzden aileye yemek vermek zekat olarak sayılamamaktadır. Toplu verilen yemeklerde, zekat sayılmamaktadır.

Zekatla Fakir Ailenin İhtiyaçlarını Alınabilir mi?

Onun Hastane masrafları ödenebilir mi? Evine lazım olan bir eşya alınabilir mi? Ev kirası ödenebilir mi?

Onun mülküne girebilecek şeyleri zekat olarak verilebilir. Gıda kolisi verilebilir. Evine eşya alınabilir. Ama mülküne girmeyecek, borç ödenecek şeyleri ancak rızasını alarak ödenebilir. Örneğin, ev kirası ancak onun rızasını alarak ödenebilir.

Zekatla Su Kuyusu Açtırılabilir mi?

Zekat parasıyla açılamaz. Çünkü zekatta temlik olma şartı vardır, yani kişinin mülkiyetine girme şartı vardır.

Zekatlarımızla Karz-ı Hasen Fonu Oluşturabilir miyiz?

Bu şekilde bir fon oluşturulamaz. Çünkü zekatta, temlik şartı vardır.

Zimam Defteri Ödemek Zekattan Düşer mi?

Mahalle bakkallarında ki borç defterlerine, zimam defteri denir. O zimam defterindeki borçları ödemek zekattan düşülemez. Çünkü hem zekatta mülkiyet şartı var, hem de orada borçlu olan herkesin fakir olduğu tespit edilemez.  O yüzden zimam defteri kapatmak zekattan düşülemez.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.