İslâm’ın ilk kanı ve deve kemiği

İSLAM’IN İLK ŞEHİDİ

Nübüvvetin ilk yıllarında Efendimiz(s.a.v.) Kâbe’de ibadet ederken bir arbede yaşanır. Arbedenin sonunda gözü dönmüş müşrikler, Hatice(r.a.) annemizin ilk eşinden olan oğlu Hâris Bin Ebî Hâle’yi(r.a.) öldürürler. Böylece risalet davasının ilk şehidi Peygamber’in(s.a.v.) evinden biri olur. (İbn-i Hacer, el-İsabe, 1, 333) Hâris b. Ebî Hâle(r.a.) öldürülünce Allah Resûlü(s.a.v.) zaten bir avuç insandan oluşan ashâbını toplar ve onlara “Artık toplu bir şekilde namaz kılmayın ve mümkünse namazınızı Mekke’nin içerisinde değil biraz daha dışında kılın.” der. Efendimiz’in(s.a.v.) bu isteği üzerine sahâbiler artık küçük gruplar halinde Mekke’nin dışına çıkarlar ve toplu bir şekilde orada ibadet ederler. Yine böyle bir günde Ebû Dübb Vadisinde Ammâr b. Yâsir(r.a.), Habbâb b. Eret(r.a.), Sâid b. Zeyd(r.a.), Abdullah b. Mes’ûd(r.a.) ve Sa’d b. Ebî Vakkâs(r.a.) Mekke dışında ibadet ederken Ebû Süfyan’ın da içinde bulunduğu bir grup Mekkeli oradan geçerler ve Müslümanları görürler. O esnada namaz kılan sahâbilerin secde halleri ile kendilerince dalga geçer ve buna da gülerler. Zaten böyle insanlar kendileri gülünecek haldeyken başkalarına gülerek teselli olurlar. Aslında müşriklerin de putlara taparken namaz gibi olmasa da şeklen namaza benzer bir hareketleri vardır. Sadece secde etme halini ilk kez Müslümanlardan gördüklerinden o hal ile alay ederler. Başlarda Müslümanlar onlara karşılık vermez ama Mekkeliler işi abartarak onları sürekli kışkırtmaya çalışırlar.

Nihayetinde Sa’d Bin Ebî Vakkâs(r.a.) inandığı değerlerin büyüklüğü gereği bu duruma daha fazla dayanamaz. Yerden bir deve kemiği alıp Ebû Süfyan’ın yanındaki “Abdullah” isimli müşriğin kafasına vurur ve böylece Hz. Sa’d(r.a.) İslâm adına ilk kanı döken kişi olur. Bu durum müşrikleri ürkütürken Müslümanları cesaretlendirir ve orada bulunan diğer sahabeler de müşriklere saldırmaya başlarlar. Müşrikler canlarını onlardan zor kurtarırlar. (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 282.) Haber Allah Resûlü’ne(s.a.v.) ulaşınca Efendimiz(s.a.v.); Sa’d Bin EbîVakkâs(r.a.) çok hamiyetli, gayretli, kahraman birisi olduğundan önce Sa’d’ın(r.a.) hamiyetini tebrik eder. Daha sonra ona “Keşke yapmasaydın Ey Sa’d!”der. Çünkü o zamanlar Müslümanlar sayıca çok azdır ve âleme duyurmaları gereken çok ciddi evrensel mesajlar vardır. Peki, müşriklerin insanlara duyurabileceği bir mesajı var mıdır? Yoktur! Zaten onun için Müslümanları hep dövüş minderine çekmeye çalışırlar. Çünkü Müslümanlar dövüş minderine çekilir, bir arbede yaşanır da ortam keşmekeş bir hal alırsa İslâmın elmas niteliğindeki mesajları duyulamayacaktır. O yüzden Allah Resûlü(s.a.v.), vaktinden önce mindere çıkmanın neticesini çok iyi bildiği için Müslümanları “Şimdi vakti değil.” diyerek sabretmeye davet etmiştir. O günden sonra çok uzun bir süre, bu hikmete binaen Müslümanlar fiili bir şekilde kimseye müdahalede bulunmamışlardır.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.