İslam’a açıktan davet ne zaman başladı?

EY ÖMER! SENİN YÜRÜDÜĞÜN YOLDA ŞEYTAN YÜRÜYEMEZ

Nübüvvetin ilk altı yılı davetler özel olarak yapılmış, kişiler imana seçilerek davet edilmişti. Ama Hz. Ömer’in(r.a.) iman etmesi ile Efendimiz(s.a.v.) ona ilan yapma izni verdi ve böylece onun imanından sonra açıktan davet başladı. Hz. Ömer(r.a.) ilan yapma iznini alır almaz Ümeyye b. Halef, Ebû Cehil, Velid b. Muğire gibi birçoklarının kapısını çaldı. Kapıyı açıp “Buyur Ömer, ne var?” dediklerinde, yüzlerine karşı kelime-i şehadet getirdi. Hatta kendisi Ebû Cehil’in kapısını çalıp, “Sana; Allah ve O’nun Elçisi Muhammed’e(s.a.v.) iman ettiğimi, O’nun(s.a.v.) getirdiğini tasdik ettiğimi haber vermeye geldim.” deyince, Ebû Cehil de “Allah seni ve getirdiğin haberi kahretsin” dedi ve kapıyı yüzüne kapattı. (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 439.)

Hz. Ömer’in(r.a.) ev ev gezdiğini gören bir sahâbi yanına gitti ve “Ya Ömer! Ben anladım ki sen bu haberi herkese duyurmak istiyorsun. Madem öyle Cemîl b. Ma’mer’e söyle. O ayaklı gazete gibidir. Ona söylediğini tüm Mekke anında duyar” dedi. Bu fikir Hz. Ömer’e(r.a.) de hoş geldi ve gidip Cemîl’i buldu. “Ya Cemîl, ben iman ettim ama kimseye söyleme!” dedi. Bunun üzerine saatler içerisinde Hz. Ömer’in(r.a.) iman ettiğini bütün Mekke duymuş oldu.

Hz. Ömer(r.a.), Kureyşlilerin toplandıkları yere gittiğinde Cemîl b. Ma’mer’in haberi duyurması üzerine Mekkeliler önce herhangi bir tepki göstermemişlerdi. Ama bu tepkisizlik Hz. Ömer’in(r.a.) Kâbe’ye gidip Müslüman olduğunu ilan ettiği anda yerini şiddete bırakmıştı. Mekkeliler orada Hz. Ömer’i(r.a.) şiddetli bir şekilde, uzun süre dövmüşlerdi. (Zühri, Meğâzi, 48.) Olayı gören Âs b. Vail onlara müdahale ederek Hz. Ömer’i(r.a.) kurtarmıştı. (İbn İshâk, es-Sîre, 164.)

Hz. Ömer(r.a.), Mekke’nin on üçüncü yılı hicret hadisesinde de aynı Ömer’di(r.a.) ve herkes gizliden hicret ederken o açıktan hicret etmişti. Yanına en zayıf Müslümanları da alarak müşriklere “Ben şimdi şu yollardan Medine’ye gidiyorum. Çocuğunu babasız, hanımını kocasız, anasını çocuksuz bırakmak isteyen varsa peşime düşsün!” demişti. Gideceği yeri satır satır anlatarak adeta hepsine meydan okumuştu. Çünkü o Ömer(r.a.)’di!

Efendimiz(s.a.v.) bir hadisi şerifinde onun için “Ey Ömer, senin yürüdüğün yolda şeytan yürümez!” buyurmuş, bu yüzden de birçok sahâbi “Ömerle olduğumuz her gün Ramazan gibiydi.” demişti. (İbn Asakir, Tarihu Medineti Dimaşk, XLIV, 90.) Çünkü Ramazan ayında şeytanlar bağlandığı gibi, Hz. Ömer’in(r.a.) yürüdüğü sokaklarda da şeytanlar adım atamaz, bağlı halde kalırlardı.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.