Hz. Ömer (r.a.) halifelik yaptığı dönemde Şam bölgesine neden veba salgını var diye gitmemiştir?

EBU UBEYDE B. CERRAH (r.a.) BU KONUDA NEDEN HZ. ÖMER’E (r.a.) KARŞI ÇIKMIŞTIR.

Hz. Ömer(r.a.) halifelik yaptığı dönemde, vebanın etkisini artırdığı günlerde Şam bölgesine seyahate çıkmıştır. Başkomutan olan Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh(r.a.) ile bölgedeki ileri gelen diğer komutanlar kendisini karşılayıp ona kötü haberi vermişlerdir. “Veba hızla yayılmakta. Yola devam etmek ölüme bir adım daha yaklaşmak anlamına gelebilir.’’ Hz. Ömer (r.a.) haberi alır almaz Abdullah b. Abbâs’tan (r.a.) ilk Muhâcirleri toplantıya davet etmesini ister. Toplantıda hangi tedbirleri alması gerektiğini sorarak bir karara varmak niyetindedir. İstişareler sırasında bazıları Hz. Ömer’in (r.a.) belirli bir gaye için yola çıktığını, bölgeye girmeden geri dönmesinin uygun olmadığını savunurken bazıları da vebalı bölgeye girilmemesi gerektiğini düşünmektedir. Hz. Ömer (r.a.) Muhâcirlerle yaptığı toplantı sona erdirdikten sonra bir de Ensar’ın ileri gelenleriyle toplantı yapar fakat bu toplantıdan da bir sonuç elde edilemez. Bu defa Hz. Ömer(r.a.) Mekke’nin fethinden sonra hicret eden yaşlıların çağrılmasını ister. Onlar hep bir ağızdan kendisine hastalığın yayıldığı bölgeye girmemesini, hemen geri dönmesi gerektiğini söyleyince Hz. Ömer(r.a.) yanındakilere: “Sabah yola çıkıyorum. Siz de yola çıkmak üzere hazırlıklarınızı yapın!” talimatını verir. Bunun üzerine ebû Ubeyde(r.a.) kendisine: “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” diye sitem edince Hz. Ömer(r.a.): “Ey ebû Ubeyde! Keşke bu sözü sen değil de başkası söyleseydi! Evet biz Allah’ın bir kaderinden Allah’ın bir diğer kaderine kaçıyoruz! Mesela senin bir deve sürün olsa onları bir tarafı çorak, bir tarafı verimli bir vadiye götürsen, onları verimli yerde de çorak yerde de otlatsan, Allah’ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın?” der.

Tüm bu olaylar yaşanırken ortalıkta görünmeyen Abdurrahmân bin Avf(r.a.) o esnada çıkagelir. Hz. Ömer’in(r.a.) Ebû Ubeyde(r.a.) ile arasında geçen konuşmayı duyunca: “Ben bir gün Allah Resûlü’nün(s.a.v.) şöyle dediğini duydum. ‘Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Eğer bulunduğunuz yerde veba ortaya çıkarsa oradan ayrılmayın.’ der.” Onun naklettiği hadisi işiten Hz. Ömer(r.a.) ise Allah’a hamd ederek oradan ayrılır.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.