Hz. Ebû Bekir (r.a.) halifelikten sonra geçimini nasıl sağladı?

Hz. Ebû Bekir(r.a.) halifeliğinden önce birçok köle azad ettiği ve kalan tüm mal varlığını da Tebük seferinde Allah için infak ettiğinden dolayı halife olduktan sonra elinde geçinebileceği bir serveti kalmamıştır. Onun için Hz. Ebû Bekir(r.a.) halife olunca bazı mahallelerde eskiden yaptığı gibi süt sağarak geçimine devam etmiştir.

Hz. Ebû Bekir’in(r.a.) süt sağarak geçim sağladığını duyan Hz. Ömer(r.a.), ümmetin emini Ebû Ubeyde bin Cerrâh’ın(r.a.) yanına gitmiş ve: “Böyle olmaz, Ebû Bekir’e(r.a.) beyt’ül maldan maaş bağlamamız ve onun vaktini ümmetin işlerine sarf etmesi lazım.” demiştir. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir’e(r.a.) orada yaşayanların en orta hallisi kadar bir maaş bağlanmıştır. Ama Omaaşını da doya doya harcamamış, zaruret haricinde kalan bütün maaşını bir testide biriktirmiştir.

Hz. Ebû Bekir(r.a.) 2,5 yıllık halifeliğinden sonra 63 yaşında vefat etmiş ve o testi, halife Hz. Ömer’e(r.a.) teslim edilmiştir. Hz. Ömer(r.a.) testiyi kırıp içine bakınca Hz. Ebû Bekir’in(r.a.) bağlanan maaştan bile doğru düzgün hiçbir şey harcamadığını görmüştür. Bunu gören Hz. Ömer(r.a.): “Ey Ebû Bekir, bize yaşanmaz bir Müslümanlık bıraktın!” demekten kendini alamamıştır.  Zira bu örnek şahsiyet bize öyle bir ufuk bırakmış ki oraya ulaşmamız mümkün değildir.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.