Hz. Ali’nin (r.a.) zırhı

HZ. ALİ İLE HZ. OSMAN’IN DOSTLUĞU NASILDI?
HZ. ALİ İLE HZ. FÂTIMA’NIN DÜĞÜNÜ NASIL OLDU?

Efendimiz’in(s.a.v.) kıymetli kızı Fâtıma(r.a.) annemiz büyümüş, talipleri gelmeye başlamış ama Efendimiz(s.a.v.) hepsini uygun bir dille “Şimdi değil” diye geri çevirmiştir. Bir gün ise Allah Resûlü’nün(s.a.v.) kapısına öyle biri gelmiştir ki. Belli ki o gelenin Fâtıma’da(r.a.) gönlü vardır ama Resûlullah’ın(s.a.v.) karşısında dili tutulduğundan bir türlü isteğini dile getirememiştir. Resûlullah’tan(s.a.v.) ise onun tutulan diline karşılık tüm düğümleri çözen bir cümle gelmiştir. “Ya Ali! Biliyorum, kızım Fâtıma için geldin. Sen şimdi git. Ben Fâtıma ile konuşup sana döneyim.” (İbn-i Kesîr, el-Bidâye, III, 379)

Efendimiz’in(s.a.v.) kimseye açmadığı kapı ona aralanmış ve Fâtıma(r.a.) on sekiz, Ali(r.a.) yirmi üç yaşındayken evlilik için niyetler alınmıştır.

Efendimiz(s.a.v.) Hz. Ali’ye(r.a.): “Ya Ali! Fâtıma’ya mehrini nasıl verecek, düğünü nasıl yapacaksın?”diye sorduğunda Hz. Ali ’nin(r.a.) tüm bunlar için elinde bir tek zırhı vardır. Onun için Hz. Ali(r.a.) zırhını satar ve onunla hem mehrini verir hem de düğününü yapar. Allah Resûlü(s.a.v.) ise ona, böylece tâ o zamandan kimseye muhtaç olmamayı öğretir. Bir gün Hz. Osman(r.a.), çarşıda gezerken o zırhı görür. Dostu Ali’nin(r.a.) zırhı olduğunu bildiğinden onu satın alır ve Hz. Ali’ye(r.a.) düğün hediyesi olarak geri verir ve dostluğunu göstermiş olur. (İbn Sa’d, et-Tabakât, VIII/19; Asım Köksal, İslâm Tarihi, IV/51.)

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.