‘Ben varım ya Resulullah’

Efendimiz(s.a.v.) nübüvvetin ilk üç yılı boyunca Dârü’l Erkâm’da sahabelere gizlice iman hakikatlerini anlattı. Sahabeler belli bir kıvama gelince kendisine “Yakın akrabanı da uyar.” (Şuarâ/214) ayeti nazil oldu. İnsan dış dairedeki kişilere belki bir şeyleri daha rahat ifade edebilir ama konu en yakınlara, akrabalara anlatmaya gelince birtakım sıkıntılar başlar. Onun için Allah Resûlü(s.a.v.) de birkaç gün eve kapandı. Bir gün halalarından Zübeyir bin Avvâm’ın(r.a.) annesi Safiyye yanına geldi. Allah Resûlü(s.a.v.) ona derdini anlatınca halası “Sen bir yemek düzenle, davanı orada anlat. Uyan uyar uymayan uymaz.” dedi. Efendimiz’in(s.a.v.) kendi evinde tertip ettiği yemeğe Hz. Ali(r.a.), Allah Resûlü’nün(s.a.v.) tüm amcaları, yaşayan altı halası ve çocukları ile birlikte toplamda yaklaşık kırk beş kişi katıldı. Yemekten hemen sonra Efendimiz(s.a.v.) tam konuşacağı sırada, ondan önce söze Ebû Leheb başladı ve “Bizi çağırışın peygamberlik meselesi ile alakalı ise sakın o meseleyi açma! Seninle konuşacak değiliz.” dedi. Bunun üstüne Efendimiz(s.a.v.) üstelemedi ve sözü zayi etmedi. 

Allah Resûlü(s.a.v.) başka zaman onları evine tekrar çağırdı ve bu defa Ebû Leheb’ten önce konuşmaya başlayarak hepsini tevhîd akidesine davet etti. Efendimiz’in(s.a.v.) tebliği sırasında on üç yaşında olan Hz. Ali(r.a.) her gelene su ve şerbet dağıtıyordu. Efendimiz(s.a.v.): “Allah’a giden yolda bana kim yardımcı olacak?” diye bir kez sordu. Ama kimse el kaldırmadı. Yalnızca Hz. Ali(r.a.) elini havaya kaldırarak “Ben varım ya Resûlullah(s.a.v.)!” dedi. Efendimiz(s.a.v.) aynı soruyu bir kez daha sordu. Ortamda tek ses yine Hz. Ali’den(r.a.) çıktı ve “Ben varım ya Resûlullah(s.a.v.)!” dedi. Efendimiz(s.a.v.) aynı soruyu üçüncü kez sorup yine aynı cevabı aldığında Ebû Leheb kendisince dalga geçerek “Sana bu çocuk yeter.” dedi ve gelenlerin hepsi dağıldılar. Hz. Ali o gün orada kalkan elini Allah Resûlü’nün(s.a.v.) hiçbir konuşmasında indirmeyip hep “Ben varım ya Resûlullah(s.a.v.)!”  dedi.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.