Said b. Zeyd (r.a.) kimdir?

Saîd, “mutlu, mesud” demektir. Saîd b. Zeyd’in(r.a.) doğumu miladi 591’dir. Uzun boylu, esmer tenli ve gür saçlı birisi olduğu bilinmektedir. Künyesi Ebû’l A’ver’dir. Hz. Ömer’in(r.a.) de mensubu olduğu Adiyyoğulları kabilesine mensuptur ve Hz. Ömer’in(r.a.) amcasının torunudur. Bir rivayete göre yedi, başka bir rivayete göre ise sekiz evlilik yapmıştır. Bir rivayete göre evliliklerinden on iki kız, on iki erkek çocuğu; başka bir rivayete göre de toplamda otuzu aşkın çocuğu olmuştur. Evliliklerini hep o dönemdeki şerefli İslâm şeriatına uygun yapmıştır.

Annesi Fâtıma bint Ba’ce’dir. Annesi de aynı eşi gibi putları kerih, pis ve çirkin gören birisidir. Yani Saîd b. Zeyd’in(r.a.) ailesi nübüvvetten önceki dönemde de şirke hiç bulaşmamıştır. İslâmiyet ilk geldiğinde kendisi on dokuz yaşındadır. Allah Resûlü’nden(s.a.v.) yirmi yaş küçüktür. Yani imanla dolup taşan gönüller bizim sandığımız gibi sadece aksakallı ihtiyarlardan oluşmamaktadır. Zirâ Enes b. Mâlik(r.a.) on, Zübeyr b. Avvâm(r.a.) on altı, Saîd ibni Zeyd(r.a.) ise on dokuz yaşında İslâm ile şereflenmiş ve o zorlu mücadelelere girmişlerdir.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.