Talha b. Ubeydullah (r.a.) ‘şehidü’l hayy- yaşayan şehit’ lakabını ne zaman almıştır?

Uhud’un üzerinden birkaç sene geçer ve Efendimiz(s.a.v.) mescitte bir hutbe irâd eder. Efendimiz(s.a.v.) hutbenin bir yerinde Ahzâb Suresinin 23. ayetini okur ve Allah bu ayeti ile bizlere yiğitliğin tarifini verir.

“Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.”

Şehadet, kulun ömrünü Allah yolunda kullanacağına dair verdiği sözdür ve ayetin beyanına göre savaşlarda Allah yolunda şehit olanlar bu sözlerini tutmuşlardır.

Efendimiz(s.a.v.) bu ayeti okuduğunda mesciddeki birçok sahâbenin aklına Uhud gelir. Uhud’da şehadet şerbetini içen Hamza(r.a.), Mu’sab(r.a.), Abdullah b. Cahş(r.a.) gelir. Uhud’u yaşayanlar ayetin kastettiğini anlayıp hüngür hüngür ağlamaya başlarlar ama bu hatıralara şâhit olmamış, iman ile sonradan tanışmış kimileri, ayetin kimleri işaret ettiğini tam anlamazlar. İşte onlardan biri bir ara ayağa kalkar ve: “Yâ Resûlullah(s.a.v.)! Ayetin ‘Onlardan bir kısmı, sözlerini yerine getirip şehit oldular’ kısmını anladık, ki bunlar Allah yolunda şehit olanlardır. Peki, ya Resûlullah(s.a.v.)! ‘Sözlerini değiştirmeden bekleyenler’ kimlerdir? Bunlara örnek verebilir misin?” der. Efendimiz(s.a.v.) bu soruya hemen cevap vermez, soru sahibi sahâbe belki anlaşılmamıştır diye sorusunu bir daha tekrarlar, Efendimiz(s.a.v.) yine cevap vermez, hiçbir şey söylemeden minberden aşağı iner. Efendimiz(s.a.v.) kapıya doğru yürür ve tam kapıya varmışken karşısına yemyeşil bir elbise giymiş Talha b. Ubeydullah(r.a.) çıkar. Allah Resûlü(s.a.v.), Talha’yı(r.a.) görünce tebessüm eder ve cemaate dönerek: “Biraz önce bana soru soran kişi nerede?” diye sorar. Soru sahibi sahâbe ayağa kalkınca da ona döner ve: “İşte! Bana sorduğun sorunun cevabı. Şu yeşil elbise giymiş insana bak! İşte o, Allah yolunda şehâdeti isteyip ve o yolda verdiği ahdi değiştirmeden duran birisidir.” der. Efendimiz(s.a.v.) soru soran sahâbeye bu cevabı verdikten sonra cemaate dönüp Hz. Talha(r.a.) hakkında bir müjde daha verir: “Yeryüzünde yaşayan bir şehit görmek isteyen Talha b. Ubeydullah’a baksın.”

Talha(r.a.) duydukları karşısında sevinçten uçacak hale gelir ve o günden sonra insanlar Talha’ya(r.a.) “Şehidü’l-Hayy / Yaşayan Şehit” demeye başlarlar.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.