Hz. Osman (r.a.) zamanında gerçekleştirilen fetihler.

ÜMMÜ HARAM KIBRIS’IN FETHİNE KAÇ YAŞINDA GİTMİŞTİR?
ÜMMÜ HARAM’IN KABRİ NEREDEDİR?

Hicrî yirmi yedinci yılda Hz. Muaviye(r.a.), Hz. Ömer’den(r.a.) alamadığı denizlere açılma iznini Hz. Osman’dan(r.a.) alır. Bir donanma kurar ve donanmanın başına geçer. Yalnız Hz. Osman(r.a.), Hz. Muaviye’ye(r.a.) bir şart koyar: “Yalnızca gönüllüleri götüreceksin.” Gönüllüler içerisinde; Miktad bin Amr(r.a.), Ebû Zer El Gıfârra ve Ümmü Haram(r.a.) gibi isimler vardır. Ümmü Haram(r.a.) altmış beş yaşlarında olmasına rağmen gemiye binip Kıbrıs’ın fethine gitmiştir. Ümmü Haram(r.a.), Efendimiz’in(s.a.v.) teyzezadelerindendir. Allah Resûlü(s.a.v.) Mekke’de yaşadığı dönemlerde dinlenmek için Ümmü Haram’ın(r.a.) evine gider. Bir gün Resûlullah(s.a.v.) uyanır ve tebessüm eder. Ümmü Haram “Ya Resûlullah! Sen niye güldün?” deyince Efendimiz(s.a.v.) “Ümmetimi denizler üzerinde Melikler gibi otururken gördüm.” der. Müslümanlar, Mekke’de daha bir avuçken Allah Resûlü(s.a.v.) baskıların altında denizlerin hakimiyetinden bahseder. Otuz yıl sonra gerçekleşecek müjdenin işaretini verir. Ümmü Haram(r.a.) “Ya Resûlullah(s.a.v.)! Duâ et, ben de orada olayım.” deyince Efendimiz(s.a.v.) duâ eder. Bu duâdan dolayı da Ümmü Haram(r.a.) o donanmanın içerisinde yer alır. Hatta orada da attan düşerek şehit olur. Daha önce donanmaya yönelik Müslümanların bir tecrübesi yoktur. Bunun için bu savaşta Müslüman gemileri ile karşı tarafın gemilerini yaklaştırılıp halat urganlarıyla birbirine bağlanmıştır. Durum kara savaşına çevrilerek Kıbrıs fethedilmiştir.

-Ermenistan, Kafkasya, Horasan, Kirman, Kuzey Afrika da o dönem fethedilen bölgeler içerisindedir. Kûfe valisi Velid iken Azerbaycan’da “Zekât çok!” diye ayaklanma çıkar. Ordular oraya giderek ayaklanmayı bastırırlar ve zafer kazanırlar. Böylece Azerbaycan yine İslâm’ın eline geçer.

-Taberistan fethi de bu dönemde olur ve o fetihte İmam Hasan(r.a.) ile İmam Hüseyin(r.a.) vardır.

-Hicrî otuz ikinci yılda Hazar Türkleri üzerine sefer olur. O dönem putperest olan bölge yine İslâm’ın eline geçer. Kuzey Kafkasya’da “Belencer” diye bilinen yer de fethedilen yerler arasındadır.

-Basra yöresinde de fetihler vardır. İran’dan Pakistan’a kadar uzanan kısımlar, Fas Horasan bölgeleri alınır. Vali Abdullah bin Amir(r.a.), o bölgelere gider ve oraları da fetheder.

-Pakistan’da “şilt” adı verilen Müslüman Romen kardeşlerimizin yaşadığı bir bölge vardır. Bölgenin başkenti Karaçi’dir ve o dönem orası da fethedilir.

-Hicrî otuz birinci yılda İran’ın batı bölgesi olan Horasan’da ayaklanma olur ve Abdullah bin Amir(r.a.) giderek o bölgeleri de fethe müyesser kılar.

-Pakistan’da Keşmir’in kuzeyinde “Kuhistan” denilen şehir fethedilir.

-Göktürk İmparatorluğu’nun batı kesimi olan Tuharistan’a Ahnef bin Kays(r.a.) komutasında gidilir, o bölgeler de fethedilir.

-Şam mıntıkalarından harekete başlayan ordular Orta Asya’ya kadar yayılır, fetihlere müyesser olur. Şam’da Ebû Süfyan’ın oğlu Hz. Muaviye(r.a.) kudretli bir validir. Kendisi “Amuriye” denilen Afyon ve Kayseri’ye kadar açılsa da İstanbul’a geçemez. İstanbul’un fethini ilerde Yezid deneyecektir ama o da muzaffer olamayacak ve İstanbul kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet Han’a yar olacaktır.

-Habib bin Mesleme(r.a.) de Ermenistan’a kadar dayanır ve o bölgeleri fetheder. Oradan Erzurum’a ve Tiflis’e gider. Yani üç kıtada da fetihler gerçekleşir.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.