Hz. Ömer’in (r.a.) Allah’ın görüşüne isabet ettiği doğru mudur?

HZ. ÖMER’İN YAŞADIĞI BAZI HADİSELER ÜZERİNE ALLAH’IN AYET İNDİRDİĞİ DOĞRU MUDUR?
HZ. ÖMER’İN MUVAFFAKAT ETTİĞİ HADİSELER HANGİLERİDİR?
HANIMLARA TESETTÜR AYETİ NE ZAMAN İNMİŞTİR?

Muvafakat “uygunluk” demektir ve Hz. Ömer’in(r.a.) yaşadığı bazı hadiseler üzerine âyetler inince Hz. Ömer(r.a.) bu durumu “Üç noktada Rabbim’in(c.c.) görüşüne uydum!” şeklinde aktarmıştır. Kendisi İslâmın edebini öyle güzel almış ki “Ömer söyledi, Allah(c.c.) âyet indirdi!” bile dememiştir. “Ömer, Rabb’inin(c.c.) görüşüne isabet etti.” diye düşünmüştür.

Hz. Ömer(r.a.) için oğlu Abdullah(r.a.): “Ömer’in(r.a.) bir şey için: ‘Zannederim bu şöyle olmalıdır.’ deyip de onun zannettiği şekilde hasıl olmadığı vaki değildir.” demiştir. (Buhârî, Menakıb 35) Yine Hz. Abdullah(r.a.) bizlere, ortaya çıkan bir meselede herkes görüş beyan ederken, babası başka bir görüş beyan edecek olsa meseleyle alâkalı olarak gelen âyetin her seferinde Hz. Ömer’i(r.a.) te’yid ettiğini bildirmiştir. (İbnu Hacer, Fethu’l-Bari, Kahire, 1959, 2, 51)

Hz. Ömer’in(r.a.) Rabb’inin görüşüne isabet ettiği hadiselerden birisi şöyledir: Efendimiz(s.a.v.), Hz. Ömer(r.a.) ile bir gün Makam-ı İbrahim’in bulunduğu yere gitmiştir. Bu makam, Hz. İbrahim’in(r.a.) Kâbe’yi inşa ederken üzerine çıkıp duvar ördüğü ve insanları haccetmeye çağırdığı önemli bir yerdir. Hz. Ömer(r.a.), geçmişte mühim olaylara sahiplik etmiş bu makamın, insanların mağfiret dileyebilecekleri bir ibadet mahalli olmasını arzu etmiş ve Efendimiz’e(s.a.v.) “Burayı namazgâh edinemez miyiz?” diye sormuştur. Efendimiz(s.a.v.) ise kendisine Allah’tan (c.c.) böyle bir emir almadığını beyan etmiştir. 

Bu olay üzerine Bakara Sûresinin 125. Âyet-i kerimesi nazil olmuştur.

“Biz, Beyt’i (Kâbe’yi) insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim’in makamından bir namaz yeri edinin (orada namaz kılın). İbrahim ve İsmail’e: Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için Evim’i temiz tutun, diye emretmiştik.”

Böylece Hz. Ömer’in(r.a.) bu arzusu ilahi vahiy ile desteklenmiştir.

Hz. Ömer’in(r.a.) muvâffakat ettiği diğer bir olay, ezvâc-ı tâhirâtın Rasûlullah’a(s.a.v.) olan kıskançlıkları hakkında meydana gelmiştir. 

Efendimiz(s.a.v.) her gün ikindi namazı sonrası eşlerinin odalarını dolaşır, her birine eşit zaman ayırmaya özen gösterirdi. Âdeti olduğu üzere eşlerinin odalarını gezdiği bir günde Efendimiz(s.a.v.), Zeynep b. Cahş’ın(r.a.) kendisine bal şerbeti ikram etmesi sebebiyle onun yanında daha fazla kaldı. Bu durumu kıskanan Hz. Aişe(r.a.) ve Hz. Hafsa(r.a.) aralarında anlaşıp Peygamber(s.a.v.) yanlarına geldiğinde ağzından meğafir (ağaçtan akan şıra) kokusu geldiğini söylemeye karar verdiler. 

Ağız temizliğine ve güzel koku sürünmeye önem veren Efendimiz(s.a.v.) eşlerinin, ağzından meğafir kokusu geliyor, demelerinden dolayı üzüntü duydu ve bir daha bal şerbeti içmemeye yemin etti.

Bunun üzerine Efendimiz’e(s.a.v.) Tahrîm Sûresi’nin ilk âyeti nazil oldu ve Efendimiz(s.a.v.) eşlerinin rızasını gözetmek maksadıyla Allah’ın(c.c.) helal kıldığı şeyi kendisine haram kılmaması hususunda uyarıldı. Rasûlullah’ın(s.a.v.) hanımları sebebiyle sıkıntıya düştüğünü öğrenen Hz. Ömer(r.a.) ise, Efendimiz’in(s.a.v.) hanımlarına teker teker gidip nasihatte bulundu ve onları “Rasûlullah(s.a.v.) şâyet sizi boşayacak olursa Allah O’na(s.a.v.) sizden hayırlısını verir.” diyerek ikaz etti. Bu ikazların en şiddetlisini de kızı Hafsa’ya(r.a.) yaptı.

Hz. Ömer’in(r.a.) bu ikazının üzerine “Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona, sizden daha hayırlı, müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.” âyeti nazil oldu. (Tahrîm Sûresi 5. Âyet)

Bu âyetin Hz. Ömer’in(r.a.) sözleri ile birebir uyumlu gelmesi onun vahiy gelmeden önce murad-ı ilahiyi anlama hususunda ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir.

Hz. Ömer’in(r.a.) muvafakat olarak zikrettiği son husus ise hicab(örtü) hakkında gelmiştir. Bir gün Hz. Ömer(r.a.), Efendimiz’e(s.a.v.): “Ey Allah’ın Rasûlü(s.a.v.), iyi-kötü birçok insan seni ziyaret ediyor. Hanımlarına örtünmelerini emretsen.” demiştir. Başka bir hadise göre de Hz. Ömer(r.a.) mü’minlerin annelerine “Eğer sizinle ilgili söylediklerim kabul edilirse gözlerim sizi bir daha görmeyecek!” buyurmuştur. Bunun üzerine hicâb âyeti inmiş ve Hz. Ömer’in(r.a.) basireti bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

“Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe Peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin; fakat yemeye çağırıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın, söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız Peygamberi rahatsız ediyor, size söylemeye çekiniyor, oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde, onlar perde arkasında iken isteyin; bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resûlullah’ı üzmeye hakkınız yoktur, kendisinden sonra ebedî olarak eşleriyle de evlenemezsiniz, sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır.” (Ahzâb Sûresi 53. Âyet)

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.