Hz. Ömer (r.a.), Sa’d b. Ebû Vakkâs’ın kapısını neden yaktırdı?

Hz. Ömer(r.a.) bir dönem bazı komutanlarında iklim değişikliğinden kaynaklanan hastalık belirtileri görmüş ve “Yerleşik hayata geçme vakti geldi.” diyerek gidilen yerlere yerleşim yeri yapılması için emir vermiştir. Böylelikle İslâm şehirleri kurulmaya başlanmıştır. Hz. Ömer’in(r.a.) şehirleşme faaliyetlerine girişmesinin sebebi bile komutanlarını düşünmesidir. Hz. Ömer(r.a.) bu mesele ile vazifeli olarak Sâ’d b. Ebû Vakkâs(r.a.), Selmân(r.a.) ve Ebû Huzeyfe’yi(r.a.) memur tayin etmiş ve ilk şehir imarları bu şekilde yapılmıştır. Kûfe inşa edilirken kamıştan evler kerpiçten evlere çevrilmiştir. Şehrin içerisine ilk olarak camiler ve kamu binaları yapılmıştır. Lakin şehirleşme gerçekleşirken Hz. Ömer’e(r.a.) bir gün “Medain’den Kisra Köşkü’nün kapısını Sâ’d bin Ebû Vakkas getirdi. Kendisine ufak bir yer yaptı, kapıyı da oraya yerleştirdi.” diye bir haber gelmiştir. Bunun üzerine Hz. Ömer(r.a.) hemen Muhammed b. Meslemeyi(r.a.) Kûfe’ye elçi olarak göndermiş ve “Ey Muhammed! Oraya gider gitmez önce o kapının önünü odunla doldurup orayı yak. Sonra da gidip benim mektubumu Sad’a ver” demiştir. Muhammed (r.a.) gittiğinde tam halifenin dediği gibi yapmış, önce o kapıyı ateşle tutuşturmuş, daha sonra da Sa’d’a(r.a.) “Ben emre itaatle mükellefim, bu da halifenin sana gönderdiği mektuptur!” demiştir. Sâ’d b. Ebi Vakkâs(r.a.) mektubu açınca şu cümlelerle karşılaşmıştır: “Kisra’nın köşküne benzer bir köşk yaptığını duyuyorum. Kapına da adamlar koyacaksın ve halkla görüşmene perde olacaklar. Efendimiz’in(s.a.v.) yolunu bırakıp Kisra’nın yolunu tutmuşsun öyle mi? Kisra’yı o köşkten mezara indirdiler, unuttun mu? Sana başını sokacağın evin ve Beyt’ül Mal yeter ey Sâ’d.” (İbnü’l-Esîr, Kâmil, II, 529; TDV İslâm Ansiklopedisi, Muhammed B. Mesleme Maddesi)

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.