Hz. Ömer (r.a.) neden komutan Halid bin Velid’i (r.a.) görevden azletti?

KORKMAYIN! ÖMER BAŞTAYKEN FİTNE ÇIKMAZ

Yermük Savaşı zamanı Halife Hz. Ebû Bekir(r.a.) vefat eder ve yerine Hz. Ömer(r.a.) halife olarak geçer. Hz. Ömer(r.a.) hilafete gelir gelmez Halid b. Velid’e(r.a.) bir mektup gönderir. Yermük’te saf tutmuş iki ordu savaşın başlamasını beklerken komutan Hâlid’e(r.a.) Halife Ömer’den(r.a.) ulaşan mektupta “Hz. Ebû Bekir vefat etti ve beni de bu zor görev ile vazifelendirdi. Artık ben İslâm’ın ikinci halifesiyim. Ey Hâlid! Mektubum sana ulaşınca ordu komutanlığını Ebû Ubeyde b. Cerrâh’a devret, sen de onun emrinde sıradan bir asker ol.” (İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 357.) yazar. Böylece Hz. Ömer(r.a.) gönderdiği mektup ile Hâlid b. Velîd’i(r.a.) başkomutanlıktan azleder. (İbn Kesîr, el-Bidâye, VII, 30, 31.) Hâlid b. Velîd(r.a.), savaş öncesinde kendine gelen mektubu gizler, Yermük savaşını müthiş bir taktik ile kazanır. Savaşın bitiminde Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın(r.a.) yanına gider, ona mektubu uzatır ve özür diler. Ebû Ubeyde(r.a.) mektubu okuyunca, Hâlid’e(r.a.) döner ve “Ey Hâlid! Özrün ne gereği var. Vallahi! Sen olması gerekeni yapmışsın.” der. Neticede yenilmez komutan Hâlid b. Velid(r.a.), büyük komutan Ebû Ubeyde’nin(r.a.) emri altında sıradan bir asker olarak bir süre devam eder. O esnada birisi imalı şekilde “Ey Halid! Ömer seni neden azletti?” diye sorunca Halid (r.a.) onu anında susturur ve “Korkmayın! Ömer baştayken fitne çıkmaz.” der.

Peki, Hz. Ömer(r.a.) neden böyle bir şey yapar? Çünkü fetihler gerçekleştikçe halktan “Halid varsa zafer vardır!” cümlelerini duymaya başlar. İnsanların itikadının “Allah(c.c.) varsa zafer vardır.” olması gerektiği halde zaferler Halid bin Velid’den(r.a.) bilinince Hz. Ömer(r.a.) “Bu Halid’e de toplumun inanışına da zarardır!” diyerek bir haber gönderip onu komutanlıktan azlettirir.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.