Hz. Ömer (r.a.) nasıl halife olmuştur?

HZ. ÖMER KAÇINCI HALİFEDİR?
HZ. ÖMER SERT BİR HALİFE MİYDİ?

Hz. Ebû Bekir’in(r.a.) 2,5 yıl boyunca baş kadısı Hz. Ömer(r.a.)’di. Hz. Ebû Bekir(r.a.) 2,5 yıllık hilafetinin ardından hastalandı ve hastayken yanına Abdurrahman bin Avf’ı(r.a.) çağırıp “Ömer’i nasıl bilirsin?” diye sordu. Sonra da aynı soruyu Osman bin Affân’a(r.a.) sordu. Aslında ikisi de bu makamı deruhte edebilecek nitelikteydi ama asla “Neden bizi değil de Ömer’i halife seçtin?” dememişlerdi. Çünkü onların gönlünde böyle meseleler yoktu, hiçbir zaman da olmamıştı. Onlar, o mevkiye layık olan her kimse direkt onu baş göz üstü eden insanlar olmuşlardı. Onlar Hz. Ömer’i(r.a.) iyi bildiklerini söyleyince Hz. Ebû Bekir(r.a.) devletin sekreteri Hz. Osman’a(r.a.) “Ey Osman! Yaz, benden sonra halife Ömer’dir.” buyurdu. Böylece Hz. Ebû Bekir(r.a.) seçimle halife olurken, Hz. Ömer(r.a.) tayin ile halife olmuş oldu.

Talha b. Ubeydullah(r.a.), Hz. Ömer’in(r.a.) halifeliğini duyunca Hz. Ebû Bekir’in(r.a.) yanına giderek “Ya Ebû Bekir! Vallahi Ömer buna layıktır ama kızdığı anda baş uçurur.” dedi. Hz. Ebû ekir (r.a.) ise ona “Siz Ömer’i tanımamışsınız, Ömer öyle biridir ki ondaki rahmet damarı en az kuvvet damarı kadar güçlüdür.” (İbn Esir, el-Kamil, II, 79.) diye karşılık verdi. 

Hz. Ömer(r.a.) insanlar arasında inandığı şeyi yerine getirme hususunda şiddetli davranmakla tanınırdı. Kendisi Müslüman olmadan önce ilk iman edenlere karşı sert muamele ettiyse de Müslüman olduktan sonra bu sertliğini İslâm’ın lehine müşriklere karşı yöneltmişti. Hz. Ömer(r.a.) halife olduktan sonra da doğruların uygulanması ve hakkın elde edilmesi konusunda titiz davranmaya ve en ufak ayrıntıları bile bizzat takip etmeye aşırı derecede dikkat göstermişti. O bir şeyi emrettiği veya yasakladığı zaman ilk önce kendi ailesinden başlardı. Aile fertlerini bir araya toplayarak onlara şöyle derdi; “Şunu ve şunu yasakladım. İnsanlar sizi yırtıcı kuşun eti gözetlediği gibi gözetlerler. Allah’a yemin ederim ki herhangi biriniz bu yasaklara uymazsa onu daha fazlasıyla cezalandırırım.”

Kendisi sert bir mizaca sahip olmasına rağmen insanlara karşı oldukça mütevâzî davranırdı. Geniş toprakları, güçlü orduları olan bir devletin başkanı olması bile onu, diğer insanlar gibi mütevazî ve sade bir hayat yaşamaktan alıkoyamamıştı. Hz. Ömer(r.a.) pahalı, lüks elbiseler giymekten kaçınır, diğer insanlar gibi gerektiğinde alelade işlerle uğraşmaktan çekinmezdi. Onu tanımayan kimse onun Müslümanların halifesi olduğunu asla anlayamazdı. Çünkü çoğu zaman giydiği elbise yamalarla dolu olurdu.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.