Hz. Ömer (r.a.) ile yaşlı kadın arasında geçen konuşma

EY ÖMER! BİR YAŞLI KADIN KADAR DİNİNİ BİLMİYORSUN

Hilafet döneminde gençler Hz. Ömer’in(r.a.) yanına gelir ve “Medine kadınları mehirde birbiriyle yarışır oldu. Biz artık evlenemiyoruz. Uyarıda bulunsan olmaz mı?” derler. Bunun üzerine Hz. Ömer(r.a.) cemaati toplayıp “Ey kadınlar! Duydum ki siz ödenmekte zorlanılacak ölçüde mehir istiyormuşsunuz. Bundan sonra mehir oranlarını bir miktarda sınırlıyorum.” deyince cemaatten ihtiyar bir kadın “Yavaş ol Ey Ömer! Sen Nisâ Sûresi’nde bize verilmiş hakkı unuttun mu? Allah(c.c.) demiyor mu, kantar kantar onlara mehir verseniz onlardan bir şey geri almayın, diye.” der. (Nisâ sûresi, 4/20) Hz. Ömer(r.a.) “El vakkaf indel hak / Hak mevzu bahis olunca hemen hakkın yanında duran” adamdır. O ihtiyar kadının söyledikleri karşısında başını ellerinin arasına koyar, “Esabet imraetün ve ahta Ömer! / Kadın isabet etti, Ömer ise hata etti!” der ve ekler “Ey Ömer! Bir yaşlı kadın kadar dinini bilmiyorsun!”

Bu konuşmadan sonra Hz. Ömer(r.a.) geri döner, tekrar minbere çıkar ve şunları söyler: “Ey insanlar! Kadınlara dört yüz dirhemden fazla mehir vermekten sizi sakındırmıştım. (Şimdi bu görüşümden rücû etmiş bulunuyorum.) Kim malından mehir olarak gönül hoşnutluğuyla daha fazlasını vermek isterse versin.” (İbn Hacer, el-Metalibü’I-aliye, ll, 4-5; eş-Şevkânî, Neylü`l-Evtâr, VI,168; Heysemî, Mecmau`z-Zevâid, Mısır, t.y., IV, 283 vd.)

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.