Hz. Ebû Bekir (r.a.) kaç hadis rivayet etmiştir?

Medine döneminin altıncı yılı yani Hayber’in Fethi sırasında iman eden ebû Hüreyre’nin(r.a.) rivayet ettiği hadis sayısı 5374 iken Efendimiz(s.a.v.) ile gençliklerinden beri devam eden bir dostluğa sahip, neredeyse O’nun(s.a.v.) yanından hiç ayrılmayan Hz. Ebû Bekir’in(r.a.) rivayet ettiği hadis sayısı yalnızca 143’tür. Nasıl oluyor da, yirmi üç yıl boyunca Efendimiz’in(s.a.v.) yanında olan Hz. Ebû Bekir(r.a.) 143 hadis rivayet ederken Efendimiz’i(s.a.v.) dört yıl gören ebû Hüreyre(r.a.) 5374 hadis rivayet ediyor? Çünkü Efendimiz(s.a.v.) hayatta iken hadis rivayet etmeye ihtiyaç yoktur. O(s.a.v.) hayattayken rivayet edecek bir hadis de yoktur. Hz. Ebû Bekir(r.a.) Allah Resûlü’nün(s.a.v.) vefatından sonra sadece iki buçuk yıl yaşamıştır. Bu nedenle hadis rivayet edecek kadar bir süre mevcut olmadığından ancak 143 hadis rivayet edebilmiştir. Lakin  Ebû Hüreyre(r.a.), Efendimiz’in(s.a.v.) vefatından sonra kırk yedi yıl daha yaşamıştır. Yani hadis rivayetinde mesele ilk gelme değil son gitme meselesidir.

Bediüzzaman hazretleri de bu konuya şu şekilde açıklık getirmiştir: “Nasıl ki insan bir ilaca muhtaç olsa, bir tabibe gider; hendese için mühendise gider, mühendisten nakleder; mesele-i şer’iye müftüden haber alınır ve hâkezâ…

Öyle de, Sahâbe içinde, ehâdis-i Nebeviyeyi gelecek asırlara ders vermek için, ulema-i Sahâbeden bir kısım, ona mânen muvazzaf idiler, bütün kuvvetleriyle ona çalışıyorlardı. Evet Hazret-i Ebû Hüreyre bütün hayatını hadisin hıfzına vermiş. Hazret-i Ömer siyaset âlemiyle ve hilâfet-i kübrâ ile meşgul olmuş. Onun için, ehâdisi ümmete ders vermek için, Ebû Hüreyre ve Enes ve Câbir gibi zâtlara itimad edip, ondan, rivayeti az ederdi.”

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.