Hz. Ali’nin (r.a.) ilmi

ÇİFT CİNSİYETE SAHİP BİR İNSAN ERKEK MİDİR KADIN MIDIR?

Efendimiz(s.a.v.) bir hadis-i şerifinde: “Ben ilmin şehriyim, Ali ise o ilmin kapısıdır.” (el- Câmi’us-Sağir 1/415, Savâiku’l-Muhrika 73; Tehzîbü’t-Tehzîb 6/320; Müstedrek-i Hâkim 3/126) buyurur. Bu hadise delil olarak pek çok vakıa vardır. Ama biz bir tanesinden bahsedelim.

Hz. Ali’nin(r.a.) yaşanan hadiselerden ötürü Hz. Muâviye(r.a.) ile arası pek iyi değildir. Ama Hz. Ali’nin(r.a.) ilmi öyle zirvededir ki, tüm bunlara rağmen Hz. Muâviye(r.a.) kendisine gelen ve içinden çıkamadığı fetvaları yine Hz. Ali’ye(r.a.) sormaktadır. Arapça’da “hünsâ-çift cinsiyet” denilen bir olay vardır. O dönemde Hz. Muâviye’ye(r.a.) iki cinsiyeti birden bedeninde barındıran birisi gelir ve kalan miras konusundaki payıyla ilgili ona bir soru sorar. Çünkü o kişinin erkekse farklı pay, kadınsa farklı pay alması gerekir. Hz. Muâviye(r.a.) herkese “Payı iki mi kabul edeceğiz, bir mi?” diye sorar ama kimse cevabı bilmez. En son Hz. Muâviye(r.a.), Hz. Ali’ye(r.a.) fetva için bir mektup yazar ve Hz. Ali(r.a.) bu durum karşısında “Düşmanı bile ilmî bir meselede bize gönderdiği için Allah’a hamd olsun!” diye dua eder. Kendisine gelen soruya yönelikte sıkıntıyı çözüme kavuşturan şu cevabı verir: “O kişi idrarını nerden yapıyorsa o cinsiyete aittir.” İşte bu fetva ileride onlarca meselenin çözümü olmuştur ve Hz. Ali’nin(r.a.) bu şekilde verdiği fetvalar fıkhın çok büyük bir bölümünü oluşturur. Onun içinde Efendimiz(s.a.v.) ona ilmin kapısı der.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.