Hz. Ali’den (r.a.) Resulullah’ın (s.a.v.) kokusu geliyor.

Hz. Hatice(r.a.) validemiz, Efendimiz(s.a.v.) ile evliliğinden önce iki kez evlenmiş, bu evliliklerin ilkini Benî Temîm’den Ebû Hâle, ikincisini de Benî Mahzûm’dan Atîk (Uteyyik) ile yapmıştır. Bazı kaynaklar, Hz. Hatice’nin(r.a.) Ebû Hâle’den iki erkek, Atîk (Uteyyîk)’ten bir kız olmak üzere eski eşlerinden üç çocuğu doğduğunu rivayet etmektedir.  (İbnü’I-Cevzî, Muntazam, 2/316; Halebî, insânü’l-Uyûn, 1/156)

Hatice(r.a.) annemizin oğullarından birisi Hz. Hasan’ın(r.a.) “dayıcığım” dediği Hind bin Ebû Hâle(r.a.)’dir. Hind bin Ebû Hâle(r.a.), Hatice(r.a.) annemiz vefat edince Efendimiz’in(s.a.v.) yanından, Efendimiz(s.a.v.) vefat edince de Hz. Ali’nin(r.a.) yanından hiç ayrılmamıştır. Kendisi Cemel Vak’ası’nda bile Hz. Ali’yi(r.a.) yalnız bırakmamış, onun safında şehit olmuştur. Onun Hz. Ali’ye(r.a.) böyle derinden muhabbetini gören Allah Resûl’ünün(s.a.v.) başka sahabeleri “Ey Ebû Hâle! Nedir bu sendeki Hz. Ali bağlılığı? Neden onun arkasından hiç ayrılmıyorsun?” dediklerinde Ebû Hâle onlara “Yoksa siz hissetmiyor musunuz? Bakın Hz. Ali’den(r.a.), Efendimiz’in(s.a.v.) kokusu geliyor!” demiştir.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.