Hz. Ali (r.a.) kimdir? Hz. Ali’nin (r.a.) künyesi nedir?

Hz. Ali’nin(r.a.) doğum tarihi milâdî 600, vefat tarihi ise milâdî 661’dir. Bu tarihler Hicrî takvime göre hesaplandığında aynı Resûlullah(s.a.v.) gibi altmış üç yıl yaşadığı bilinmektedir. Kendisi vefatı sırasında bile haddi aşmayanlardandır.

Annesinin ismi Fâtıma bint Esed (r.a.)’dir. Efendimiz(s.a.v.) onun için “Annemden sonra annem.” demiştir. Çünkü Efendimiz’in(s.a.v.) sekiz yaşından sonra çocukluğu onun evinde geçmiştir. Fâtıma (r.a.) annemiz oğlu Ali’den (r.a.) sonra İslâmla şereflenir ve Medine’de vefat eder. Efendimiz(s.a.v.) vefatında onu kendi gömleği ile kefenler. Zira Fâtıma (r.a.) annemiz Resûlullah(s.a.v.) için bu kadar kıymetlidir. Hz. Ali(r.a.) doğduğunda Fâtıma (r.a.) annemiz onu isim koymak için kucağında Kâbe’ye getirir. Allah Resûlü(s.a.v.) “Ne koyacaksın adını?” diye sorunca “Babamın adı Esed’i koyacağım.” der. Efendimiz(s.a.v.) ise “O Esed olsun ama adı Ali b. Ebû Tâlib(r.a.) olsun.” der ve bu sayede Hz. Ali’nin(r.a.) ismini koyan da Allah Resûlü(s.a.v.) olmuş olur.

Hz. Ali’nin(r.a.) künyesi “toprağın babası” mânâsına gelen Ebû Türâb’dır. Ona bu künye Efendimiz(s.a.v.) tarafından verilmiştir. Babasının adı Ebû Talib b. Abdülmuttalib olarak bilinir ama bu isim aslında onun künyesidir. Babasının asıl isminin “Şeybe” veyahut “İmrân” olduğu rivayet edilmektedir. Ebû Talib, Efendimiz’in(s.a.v.) amcalarından biridir. Yani Hz. Ali(r.a.), Allah Resûlü’nün(s.a.v.) amcasının oğludur ve ileride damadı olacaktır.

Hz. Ali’nin(r.a.) Tâlib, Akîl(r.a.) ve Ca’fer(r.a.) isminde üç erkek; Ümmü Hânî(r.a.) ve Cümâne(r.a.) isminde de iki kız kardeşi vardır. Bunlardan en büyük kardeşi Tâlib dışında diğerleri Müslüman olmuştur.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.