Fedek arazisi Hz. Fatıma’nın (r.a.) mı hakkıydı?

HZ. EBÛ BEKİR (r.a.) FEDEK ARAZİSİNİ RESULULLAH’IN (s.a.v.) KIZI HZ. FATIMA’YA (r.a.) NEDEN VERMEDİ?

Efendimiz’in(s.a.v.) vefatından sonra hanımları Resûlullah’ın(s.a.v.) Hayber ve Fedek’teki hisselerinden miraslarını istemek için Hz. Osman’ı(r.a.), Hz. Ebû Bekir’e(r.a.) gönderdiler. Bunun üzerine kendisi de Efendimiz’in(s.a.v.) eşlerinden birisi olmasına rağmen Hz. Aişe(r.a.): “Allah’tan korkmuyor musunuz? Sizler, Resûlullah’ın(s.a.v.) şu hadisini işitmediniz mi? ‘Biz Peygamberler miras bırakmayız. Bizim bıraktıklarımız sadakadır. Bu mallar, Muhammed’in(s.a.v.) ailesinin ani ihtiyaçları ve misafirler için sarf edilir. Ben öldükten sonra bu mallar, benden sonra iş başına geçen kimsenin tasarrufundadır.’  

Efendimiz’in(s.a.v.) diğer hanımları bu sözler üzerine isteklerinden vazgeçtiler. Ancak Efendimiz’in(s.a.v.) kızı Hz. Fâtıma(r.a.), Ebû Bekir es-Sıddık’ın(r.a.) yanına gelerek ona: “Sen öldüğünde sana kim varis olur?” diye sordu. Hz. Ebû Bekir(r.a.): “Evladım ve ailem.” deyince Hz. Fâtıma(r.a.): “O halde sana ne oluyor da Resûlullah’a(s.a.v.) bizden başkasını varis yapıyorsun?” dedi. Buna karşılık Hz. Ebû Bekir(r.a.): “Ey Resûlullah’ın(s.a.v.) kızı! Allah’a yemin ederim ki ben, babandan ne altın ne gümüş ne şu ne bu miras aldım.” buyurdu. Fâtıma(r.a.) annemiz tekrar: “Hayber’deki hisselerimiz Fedek’teki sadakalarımıza ne oldu?” deyince Hz. Ebû Bekir(r.a.): “Ey Resûlun(s.a.v.) kızı! Ben Resûlullah’ın(s.a.v.) ‘Bunlar, Allah’ın hayattayken bana yedirdiği bir lokmadır; ben öldükten sonra bunlar Müslümanların ortak malıdır.’ dediğini işittim.” dedi. 

Hz. Ebû Bekir(r.a.), elbetteki Efendimiz’in(s.a.v.) biricik kızını, Ehl-i Beyt’in annesini incitmeyi gönlünden bile geçirmezdi. Ama, Resûlullah’ın(s.a.v.) sünneti en kıymetli şahıslar için bile fedâ edilmezdi. O’ndan(s.a.v.) kalan, O’nun(s.a.v.) sağlığında sarf ettiği yere sarf edilecekti. Bu hadisin hükmü gereğince Hz. Ebû Bekir(r.a.) kendi kızı ve Efendimiz’in(s.a.v.) eşi olan Hz. Aişe’ye(r.a.) ve Allah Resûlü’nün(s.a.v.) diğer eşlerine Fedek arazisinden pay vermediği gibi Hz. Fâtıma’ya(r.a.) da vermemiştir.

Hz. Ebû Bekir’den(r.a.) sonra Hz. Ömer(r.a.), Hz. Osman(r.a.) ve Hz. Ali(r.a.) de halife olduklarında Fedek’in gelirlerini Resûlullah’ın(s.a.v.) sarfettiği yere harcamışlardır. Eğer Fedek Hz. Fâtıma’nın(r.a.) hakkı olmuş olsaydı, Hz. Ali(r.a.) hilafeti zamanında onu alır, oğullarına verirdi. Ama Hz. Ali(r.a.) halife olunca Fedek’in statüsünü ilk üç halife döneminde olduğu gibi aynen devam ettirmiştir. Bu da ilk üç halifenin bu konuda ne kadar isabetli hüküm verdiğine bir delildir.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.