Efendimiz’in (s.a.v.) vefatından sonra hanımlarının geçimini kim sağlamıştır?

Efendimiz’in (s.a.v.) vefatından sonra dokuz hanımı hayatta kalmıştır ve Allah Resûlü(s.a.v.) vefat eder etmez Abdurrahman b. Avf(r.a.), hiç kimseye bir şey söylemeden ve kimseden bir şey beklemeden Efendimiz’in (s.a.v.) kerime zevceleri ve müminlerin anneleri olan hanımlarının tüm nafakalarını kendi üzerine alır. İlk günden başlayarak vefat edeceği Hicrî otuz ikinci yıla kadar tam yirmi bir yıl, müminlerin annelerine elinden geldiğince bakar, onların tüm ihtiyaçlarını görmeyi üzerine bir vazife bilir. (İbn Hacer, el-İsabe, 11, 1183; İbn Sa’d, Tabakat, 111, 143.)

Ümmü Seleme(r.a.) validemiz bizlere bir hadis rivayet eder. Annemiz der ki: “Allah Resûlü(s.a.v.) her gün ikindi namazından sonra o gün geceleyeceği hanımının odasında biz eşlerini toplar, bizlerle sohbet ederdi. Böyle bir günde eşlerinden bazıları Efendimiz’e(s.a.v.) vefatı sonrasındaki hallerini sordular.” -Bizlerin annelerimizin böyle bir soru sormasını yadırgamaması gerekir. Çünkü Allah Resûlü(s.a.v.) vefatından sonra geride kalanlara hiçbir miras bırakmayacak ve Ahzâb Suresi elli üçüncü ayette de belirtildiği üzere Peygamber hanımlarının Efendimiz’den(s.a.v.) sonra evlilikleri yasaklanıp haram kılınacaktır. Hal böyle olunca annelerimiz merak etmişler ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini Efendimiz’e(s.a.v.) sormuşlardır. – Allah Resûlü(s.a.v.) bu soruya şöyle yanıt vermiştir: “Benden sonra sizlere özü sözü doğru, ihsan ve takva sahibi bir insan sahip çıkacak ve sizin ihtiyaçlarınızı giderecektir.” (Hâkim, el- Müstedrek, III, 351; İbn Hacer, el-İsabe, II, 1182.)

Efendimiz(s.a.v.), adeta Abdurrahman b. Avf’ı(r.a.) işaret edercesine bu vazifeyi üstlenecek adresi hanımlarına göstermiştir. Rahman’ın kulu olan Abdurrahman(r.a.) ise ismine layık bir biçimde müminlerin annelerine şefkatle yaklaşmış, onların ihtiyaçlarını fazlası ile yerine getirerek bu kutlu vazifeyi ömrünün sonuna kadar devam ettirmiştir.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.