Efendimiz (s.a.v.) Kabe’de namaz kılarken başına kim deve işkembesi koydu?

‘KORKMA KIZIM ALLAH BABANI ZAYİ ETMEYECEK’ HADİSİ

Efendimiz(s.a.v.) bir gün Kâbe’de huşû içinde namazını edâ etmekteydi. Müşriklerden bir grup da Kâbe civarında toplanmış konuşuyorlardı. İçlerinde Ebû Cehil de vardı. O sırada Ebû Cehil ortaya fırlayarak topluluğa, “Hanginiz gidip filancalarda bugün boğazlanan devenin işkembesini ve döl eşini olduğu gibi kanlı kanlı getirip, secdede iken O’nun(s.a.v.) üzerine koyar?” diye seslendi.

Gözü dönmüşlerden biri olan bahtsız Ukbe bin Ebû Muayt ortaya atıldı. “Ben yaparım!” dedi ve oradan ayrıldı. Az sonra elinde deve işkembesi ile Efendimiz’in(s.a.v.) yanında göründü.

Resûlullah(s.a.v.) her şeyden habersiz, Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda secdeye varmıştı. Gözü dönmüş Ukbe getirdiği deve işkembesini Efendimiz’in(s.a.v.) iki küreği arasına koydu. Bunu gören müşrikler ise kendilerine cehennem azığı topladıklarından habersiz kahkahalarla gülüyorlardı.

Muhterem babasının, müşriklerin bu âdice hareketine maruz kaldığını duyan Hazret-i Fâtıma(r.a.); gözleri yaşlı, yüreği buruk bir şekilde koşa koşa babasının yanına geldi. İşkembeyi tuttuğu gibi suratlarına çarparcasına müşrik gürûhuna doğru fırlattı. Namazını bitiren Efendimiz’in(s.a.v.) mübarek dudaklarından müşriklere karşı “Allah’ım, Kureyş’i sana havale ediyorum!” cümlesi döküldü. Efendimiz(s.a.v.) bu cümlesini üç kere tekrarladı. Sonra da müşrik elebaşlarının isimlerini teker teker zikrederek onları da Rabb’ine havale etti. (Müslim, 5/180.)

Allah Resûlü(s.a.v.) daha sonra kızına döndü ve “Korkma güzel kızım, Allah babanı zayi etmeyecek!” diyerek onu teselli etti.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.