Bedir Savaşı’nda sahabeler hangi yakınları ile karşı karşıya gelmişlerdir?

Bedir Harbi babalarla oğulların, kuzenlerin, akrabaların karşı karşıya geldiği bir harptir. Bu gazvede Hz. Ebû Bekir(r.a.), oğlu Abdurrahman ile karşı karşıya gelir. Hatta bir rivayete göre Abdurrahman, Bedir Meydanı’nda Müslümanlara meydan okur. Bunu gören Hz. Ebû Bekir(r.a.) onunla dövüşmek için Allah Resûlü’nden(s.a.v.) izin ister fakat Allah Resûlü(s.a.v.) kendisine izin vermez. Normalde bir babanın oğlunu öldürmek istemesi akıl yoluyla anlaşılabilecek bir durum değildir. Bir baba bırakın evladını öldürmeyi; ona en ufak bir zararın gelmesine bile razı olmaz. O zaman Hz. Ebû Bekir(r.a.) savaş meydanında oğluyla dövüşmeyi neden istedi? Ona bu sözleri söylettiren şey neydi? Bu hal Hz. Ebû Bekir’in(r.a.) velâ ve berâsının sadece Allah’a ve Allah için olduğunun göstergesidir. Bir insan sevdiğini Allah için sever ve sevmediğine de Allah için buğz ederse çocuğu dahi olsa o kişi, eğer Allah’ın düşmanıysa onun da düşmanı olur. Ve yine insan Allah için sever ve Allah için buğz ederse cahiliyede düşmanı olan kimseler, iman ettiklerinde onun dostları olur. Tıpkı Evs ve Hazrec kabilesinin mensupları gibi… Cahiliyede birbirlerinin azılı düşmanı olan bu iki kavim iman nuruyla nurlandıktan sonra aralarındaki düşmanlığa son vermiş ve kardeş olmuşlardır. Çünkü vahiy onlara dostu da düşmanı da net bir biçimde tanıtmıştır.

Yine Bedir Harbi’nde Hz. Ömer(r.a.) kabilesi olan Benî Adiy’e “Sakın Mekke’den ayrılmayın! Her birinizin o savaş alanında kafasını uçururum!” diye haber göndermiş ve onlardan hiçbirisi adım atmamıştır. Ama dayıları olan Benî Mahsum, savaş alanında Hz. Ömer’le(r.a.) karşı karşıya gelmiştir. Hz. Osman(r.a.), Bedir’e gelemedi. Çünkü Rukiyye(r.a.) annemiz o gün hastaydı ve Hz. Osman(r.a.) onunla olmak durumunda kaldı. Hz. Ali(r.a.), abisi Ebû Akil ile; Hz. Hamza(r.a.) abisi Abbas ile; Musab b. Umeyr(r.a.) abisi Ebû Azez ile, Talha b. Ubeydullah(r.a.), abisi Osman İbni Ubeydullah ile karşı karşıya harp meydanında vuruştular. Bedir resmen her ailenin, her akrabanın, her soyun, iman edenleriyle etmeyenlerinin savaşı haline gelmişti. Bedir’e ‘’İman eden aile fertleri ile imana düşmanlık eden aile fertlerinin karşı karşıya durduğu gazve’’ denilse herhalde teşbihte hata olmayacaktır.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.