Bedir Savaşı’nda babasını öldüren sahabe

EBÛ UBEYDE B. CERRAH’IN (r.a.) BEDİR SAVAŞI’NDA BABASI İLE OLAN İMTİHANI

Mekke’de geçen on üç yıl geride kalmış, hicretin ikinci yılında Bedir Harbi zamanı gelmişti. Yetmiş dört tanesi muhacir olan 313 İslâm fedaisi, Bedir’in meydanında kıyasıya bir mücadeleye girişmişlerdi. Ebû Ubeyde(r.a.) de bu mücadelenin içindeydi ve hiçbir yakınlık imtihanı onunki kadar zor olmamıştı. Harpte müşriklerden, Ebû Ubeyde’yi(r.a.) kim görse yolunu değiştiriyordu. Çünkü o, savaş alanında kılıç gibi keskin ve adeta tanınmaz bir insandı. Manevrası tahmin edilmez, nereden çıkacağı da bilinmezdi. Onun savaş stratejisi, daha önce hiç görülmemiş stratejilerden oluşurdu. Bedir’de onu savaş alanında gören herkes yolunu değiştirip kaçmaya çalışırken bir kişi ise sürekli onu arkasından kovalamaktaydı. Babası Abdullah b. Cerrâh… Bedir’de tüm düşman onunla karşı karşıya gelmemek için mücadele ediyor. O da kendini takip eden babası ile karşı karşıya gelmemek için mücadele ediyordu. Yaşı o gün kırk iki olan Ebû Ubeyde(r.a.), babası ile karşı karşıya gelince “Bu dava iman davasıdır. Babaya da bakmaz oğula da bakmaz, çekil önümden.” dese de babası onu dinlemiyordu. Ebû Ubeyde(r.a.) üçüncü sefer karşılaşmalarında babasının ısrarla kendisini öldürmek istemesi karşısında zor durumda kalmış ve asabiyet bağını ayaklar altına alarak bir kılıç darbesi ile babasını öldürmüştü. İşte onun bu tutumu karşısında göğün kapıları açıldı, vahiy dile geldi ve Mücadele Sûresi 22. ayet nüzul oldu: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bile, Allah’a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah’ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.