Bedir harbinde birebir vuruşmak için düşmanın karşısına hangi sahabeler çıkmıştır?

Medine’ye hicretin ikinci yılında Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında Bedir Harbi yaşanmıştır. O dönemlerde harp geleneği olarak savaşın başında teke tek mübareze âdeti vardır. Cephenin bir tarafından çıkan kişiler, sayıları kadar karşı cepheden de kendilerine denk kişiler ister. İşte Bedir Harbi’nde de Benî Ümeyye’den Utbe b. Rebîa, kardeşi Şeybe b. Rebîa ve Utbe’nin oğlu Velid b. Utbe çıkar ve Efendimiz’den(s.a.v.) bire bir savaşmak için üç kişi isterler. Efendimiz(s.a.v.) onların karşısına Ensâr’dan Abdurrahman bin Avf(r.a.), Muâz b. Cebel(r.a.) ve Abdullah b. Revâha(r.a.) ismindeki üç yiğidi çıkarır. Ama Benî Ümeyye’den çıkanlar bunu kabul etmeyip “Biz buraya Medineli çiftçilerle savaşmaya gelmedik. Bize yakışan denk adamlar gönder.” diye itiraz ederler. Çünkü Beni Ümeyye’nin Beni Hâşimle kapanmayan bir asabiyet yarası vardır. Mekkeli hidayet ehillerinin kanlarını dökmeden Mekkeli müşriklerin içleri soğumayacaktır.

Karşı taraftan itiraz gelince Efendimiz(s.a.v.) bu sefer onların karşısına bir amca ve iki amcaoğlunu çıkarır. Hz. Hamza(r.a.) Utbe’nin, Hz. Ali(r.a.) Velid b. Utbe’nin, Hz. Ubeyde(r.a.) ise Şeybe b. Rebîa’nın karşısına dikilir. Hz. Hamza(r.a.) ile Hz. Ali(r.a.)  rakiplerini hemen öldürür. Hz. Ubeyde(r.a.) ise bacağına ciddi bir yara alır. Sonra onun yardımına Hz. Hamza(r.a.) ile Hz. Ali(r.a.) gider ve bu sefer bir olup orada Şeybe’yi öldürürler. Bu birleşme o günün savaş usulüne uygun bir davranıştır. Ubeyde(r.a.), Bedir Meydanı’ndaki bu birebir mücadeleden bacağı kopmuş olarak döner ve kendisi Bedir’in on dört şehidinden biri olur.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.