Abdurrahman b. Avf (r.a.) kimdir?

Hz. Abdurrahman(r.a.), Amine annemizin de kabilesi olan Benî Zühre kabilesindendir. Kabilenin neredeyse tamamı tüccardır ve bu kabilenin bireyleri genellikle ticaret için kışın Yemen’e, yazın da Şam’a giderler. Abdurrahman ibni Avf’ın(r.a.) cahiliye dönemindeki ismi Abdüamr’dır. (İbn Hişâm, siret 1,333; vakıdi, megazi,1,132) Abd kul, Abdüamr ise Amr’ın kulu manasına gelmektedir. Kendisinin kimi rivayete göre yetmiş beş yıl, kimi rivayete göre de yetmiş iki yıl süren bereketli bir ömrü vardır. Kendisi yirmi sekiz yaşında nübüvvet ile tanışma bahtiyarlığına erişmiştir. Babasının ismi kaynaklarda Avf b. Abdi veyahut Avf b. Hâris olarak geçmektedir. Annesi Şifâ Hatun diye bilinen Şifâ binti Avf(r.a.)’tır. Annesi Efendimiz’in(s.a.v.) doğumunu yaptıran kişidir, yani O’nun(s.a.v.) ebesidir. Abdurrahmân ibni Avf(r.a.), hem tüccar hem komutanlık yapan bir asker hem de fakih yani fıkıh bilginidir. Kendisi bulduğu her fırsatta Resûlullah’ın(s.a.v.) yanında olmuş; Habeşistan hicretleri, sefer ve gazveler hariç neredeyse O’nun(s.a.v.) yanından hiç ayrılmamıştır. Efendimiz’in(s.a.v.) Hicrî onuncu yılın (M. 632) Zilkade ayında, hac yapmaya karar verdiği dönemde Resûlullah(s.a.v.) ile hac yapmaya giden isimlerden biri de Abdurrahmân bin Avf’tır(r.a.). Kendisi Efendimiz’in(s.a.v.) mübarek naaşını kabre indiren dört sahâbeden birisi olma şerefine de nail olmuştur. İslâm’ın ilk zamanlarından itibaren Resûlullah’ın(s.a.v.) yanından hiç ayrılmayan böyle bir sahâbe bunca şahitliğine rağmen bize toplamda sadece altmış beş hadis rivayet etmiştir.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.