Abdurrahman b. Avf (r.a.) hangi savaşlara katılmıştır?

ABDURRAHMAN B. AVF’IN (r.a.) KAHRAMANLIKLARI
ABDURRAHMAN B.AVF’IN (r.a.) BEDİR SAVAŞI’NDAKİ ANISI

Abdurrahman ibni Avf(r.a.) ticarette söz sahibidir ama bunun yanında Bedir’in 313 ashâbından, Uhud’un 700 askerinden de birisidir.

Kendisi hicretin ikinci yılı gerçekleşen ve iman ile inkârın ilk büyük karşılaşması olan Bedir Savaşı’nda çok büyük kahramanlıklar göstermiştir. Hatta savaşta Efendimiz(s.a.v.) onu bir ara göremeyince bir sahâbiye sordu. Sahâbi: “Yâ Resûlullah(s.a.v.), onu dağın eteğinde gördüm. Başına bir sürü müşrik toplanmıştı. Ona yardım etmek istedim fakat sizi burada görünce yardımınıza koştum!” dedi. Efendimiz(s.a.v.): “Onun için korkma, çünkü melekler ona yardım etmektedir.” buyurdu.

Daha sonra o sahâbi, Hz. Abdurrahman’ı(r.a.) aramaya çıktı. Yedi kişiyi öldürdüğünü gördü.

“Hepsini sen mi öldürdün?” diye sordu. Hz. Abdurrahman(r.a.): “Şu ikisini ben öldürdüm. Fakat diğerlerini daha önce hiç görmediğim birisi öldürdü.” dedi. Bunun üzerine o sahâbi:

“Allah Resûlü(s.a.v.) doğru söyledi.” diyerek Resûlullah’ı(s.a.v.) tasdik etti. (Sahâbiler ansiklopedisi 1.Cilt sy.96)

Abdurrahmân ibni Avf(r.a.) Bedir günü bir hatırasını şöyle anlatır:

  • “Bedir günü sağıma soluma baktım, Ensâr’dan iki gencin arasında olduğumu gördüm. Bundan pek hoşlanmadım. Oysaki daha kuvvetli kimseler arasında bulunmak isterdim. Onlardan biri, arkadaşına duyurmadan bana:
  • “Ey amca! Sen Ebû Cehil’i tanır mısın?” diye sordu. Ben de:
  • “Evet, tanırım! Ne yapacaksın onu?” dedim. Genç:
  • “Duyduğuma göre o Rasûlullâh’a(s.a.v.) sövermiş! Varlığım kudret elinde olan Allâh’a yemin ederim ki onu bir görürsem ikimizden biri ölmedikçe ondan ayrılmayacağım!” dedi.

Gencin bu sözlerine hayran kaldım. Öbür genç de aynı şeyleri söyledi. Şimdi bu iki gencin arasında olduğum için büyük bir sürur duyuyordum. Az sonra Ebû Cehil’i harp meydanında dönüp dururken gördüm. Hemen o gençlere işaret ederek:

  • “Bakın, işte sorduğunuz kimse!” dedim.

Gençler hemen kılıçlarını sıyırıp Ebû Cehil’e doğru koştular ve onu kılıç darbeleriyle yere serdiler. Bu gençler, Muâz ibni Afrâ(r.a.) ile Muâz ibni Amr(r.a.) idi.” (Buhârî, Meğâzî, 10; Müslim, Cihâd, 42)

Bedir Harbi’nde kahramanlıkta önde olan Abdurrahman b. Avf(r.a.), Uhud Savaşı’nda da Efendimiz’i(s.a.v.) vücuduyla koruyan sahâbilerden birisidir. Hatta Uhud’da ayağından aldığı yara, sakat kalmasına ve aksayarak yürümesine sebep olmuştur. Rivayetlere göre yirmiden fazla yarası vardır ve Sahâbilerden biri; “Onun yaralarından bir tanesinin çukurunun içerisinde ben elimi gezdiriyordum.” diye nakleder.

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.