1’e 700 veren ticaret

MEDİNE’DE KITLIK-HİCRÎ 12
SAHABELER HZ. OSMAN’I NEDEN HALİFE
EBÛ BEKİR’E ŞİKAYET ETMİŞTİR?

Hicretin on ikinci yılı, Hz. Ebû Bekir’in(r.a.) halifelik dönemidir. O dönem Müslümanlar on dört cephede birden savaş verirken Medine’de şiddetli bir kıtlık meydana gelmiştir. Öyle ki insanlar yiyecek bulmakta, temel ihtiyaçlarını gidermekte  bile zorluk çekmişlerdir. İşte o günlerde Hz. Osman’ın(r.a.) üstü gıda maddeleri ile dolu bin develik kervanı Şam’dan Medine’ye gelmek üzeredir. Kervan Şam’dan gelecek ve Medine pazarında satılacaktır. Kervan Medine’ye girerken sahâbeden tüccar olanlar, Hz. Osman’a(r.a.) geldiler ve “Osman! Bildiğin gibi kıtlık var, durumlar hiç iyi değil. Gel sen bu malları yüzde on kârla bize sat ki biz de hemen Medineliler ile ticaret edelim.” dediler. Hz. Osman(r.a.) ise onlara; “Satamam! Daha iyi bir tüccar buldum, o tüccar daha çok kâr veriyor.” dedi. Bu konuşma birkaç kez tekrarlandı. Tüccarlar kârı yüzde yirmi, yüzde otuz derken en son yüzde yetmişe kadar çıktılar ama Hz. Osman(r.a.) onlara hep aynı cevabı verdi: “Veremem! Daha iyi bir tüccar, daha iyi bir rakam verdi.” Hâl böyle olunca tüccarlar sinirlendiler ve “Ey Osman! Bu yaptığın karaborsacılıktır. Allah Resûlü(s.a.v.) karaborsacılığı haram kıldı, sen nasıl böyle yaparsın?” dediler. Onu şikâyet için Halife Ebû Bekir’in(r.a.) yanına gittiler ve durumu anlattılar. Hz. Ebû Bekir(r.a.) onu iyi tanıdığından “Osman(r.a.) böyle bir şey yapmaz!” diyerek Hz. Ömer’i(r.a.) de yanına aldı ve Hz. Osman’ın(r.a.) yanına gitti. “Ya Osman! Tüccarlar bize durumu anlattılar. Medineli tüccarlar yüzde yetmişe kadar kâr vermesine rağmen sen mallarını satmıyormuşsun. Söyle! Kim sana daha fazla verdi? Söyle! Kârın nedir, bilelim.” dedi. Hz. Osman(r.a.): “Ey Allah Resûlü’nün(s.a.v.) Halifesi! Sen de akıllı bir tüccarsın. Bire yedi yüz veren dururken ben bire on, bire elli, bire yetmiş veren bu tüccarlara mallarımı neden satayım? Bana bire yedi yüz veren Allah’tır. Bu bin deve de üzerindeki mallarıyla beraber infaktır.” dedi ve bütün malını Müslümanlara infak etti. (İbn Kudame, er-Rikkave’l-Büka, syf 190)

Bu hadiseyi bize nakleden İbn Abbâs(r.a.) anlatıyor: “Osman’ın bu büyük infakının olduğu günün gecesinde rüyamda Resûlullah’ı(s.a.v.) gördüm. Alacalı bir devenin üzerindeydi. Üstünde nurdan bir giysi, ayağında nurdan bir ayakkabı, elinde nurdan bir asa vardı ve çok acele ediyordu. Dedim ki: “Ya Resûlullah(s.a.v.)! Seni(s.a.v.) ve sohbetini çok özledim, biraz dursan da Seninle(s.a.v.) sohbet etsem. Ne bu acele böyle?” Dedi ki: “Ey İbn Abbas! Osman çok büyük bir sadaka verdi ve Allah da bu sadakayı kabul edip onu Cennet’te evlendirdi. Biz de düğününe davet edildik, ben de şimdi oraya gidiyorum.”  (İbn Kudame, er-Rikkave’l-Büka, syf 190)+

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.